Visa allt om Citius AB
Visa allt om Citius AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 920 76 263 322 258 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 866 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 373 -300 -487 -518 -766 -72 -155 -161 -143 -97
Resultat efter finansnetto -533 -1 170 497 454 -10 745 1 748 -718 1 513 8 774 1 184
Årets resultat -869 -562 561 481 -10 993 1 748 -698 1 526 8 650 1 607
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 706 13 850 17 144 15 823 14 373 16 063 11 072 10 476 3 436 3 936
Omsättningstillgångar 7 618 5 038 3 932 3 712 2 740 6 085 9 738 10 200 15 107 6 867
Tillgångar 14 324 18 888 21 076 19 535 17 113 22 148 20 810 20 676 18 544 10 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 608 7 637 8 360 7 950 7 748 15 279 13 681 14 779 14 392 6 352
Obeskattade reserver 200 0 9 73 100 0 0 0 13 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 010 11 251 12 706 11 513 9 265 6 868 7 129 5 896 4 139 4 418
Skulder och eget kapital 14 324 18 888 21 076 19 535 17 113 22 148 20 810 20 676 18 544 10 803
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 75 180 225 295 0 0 0 456 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 40 81 102 124 0 0 0 253 84
Utdelning till aktieägare 150 160 162 150 280 0 150 400 0 0
Omsättning 1 786 76 263 322 258 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 0 0 0 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 920 76 263 161 129 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 123 125 301 173 210 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 380 -130 -231 -261 -491 -72 -155 -161 -143 -97
Nettoomsättningförändring 1 110,53% -% -18,32% 24,81% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,58% -4,43% 19,59% 5,28% -55,22% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 24,67% -1 101,32% 1 569,58% 320,50% -3 662,79% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 718,26% -8 175,00% -3 336,12% -2 422,67% -2 529,07% -% -% -% -% -%
Soliditet 47,22% 40,43% 39,70% 40,97% 45,71% 68,99% 65,74% 71,48% 77,66% 59,03%
Kassalikviditet 754,26% 44,78% 30,95% 32,24% 29,57% 88,60% 136,60% 173,00% 364,99% 155,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...