Visa allt om Outline i Sverige AB
Visa allt om Outline i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 48 703 268 321 275 447 265 630 304 251 312 879 336 643 340 499 322 111 265 150
Övrig omsättning 63 66 3 009 1 879 1 677 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 728 26 891 20 006 10 660 41 852 60 801 55 992 18 213 35 894 35 403
Resultat efter finansnetto 7 831 27 044 20 405 11 027 42 355 61 092 55 977 18 074 35 973 35 535
Årets resultat 62 4 15 860 7 815 31 152 44 924 44 046 12 992 28 050 26 861
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 541 530 2 683 7 067 7 544 8 026 13 603 14 601 16 237
Omsättningstillgångar 31 626 77 458 92 044 88 372 72 991 110 225 114 418 66 411 77 323 79 479
Tillgångar 31 631 77 999 92 574 91 055 80 058 117 769 122 444 80 014 91 924 95 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 525 18 463 18 459 14 312 14 314 14 082 14 940 15 114 15 442 15 327
Obeskattade reserver 0 49 40 41 0 0 0 3 911 4 009 7 101
Avsättningar (tkr) 0 2 839 3 470 3 435 2 237 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 106 56 648 70 605 73 267 63 507 103 687 107 504 60 989 72 473 73 288
Skulder och eget kapital 31 631 77 999 92 574 91 055 80 058 117 769 122 444 80 014 91 924 95 716
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 538 861 980 913 671 1 837 347 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 7 944 8 407 7 837 7 518 8 991 16 434 22 601 22 002 19 299
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 3 353 3 658 3 697 3 499 4 217 5 628 9 250 9 263 7 216
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 766 268 387 278 456 267 509 305 928 312 879 336 643 340 499 322 111 265 150
Nyckeltal
Antal anställda 0 21 23 25 22 26 57 78 74 98
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 12 777 11 976 10 625 13 830 12 034 5 906 4 365 4 353 2 706
Personalkostnader per anställd (tkr) - 538 548 496 545 543 399 432 427 271
Rörelseresultat, EBITDA 7 728 26 984 20 099 16 872 42 329 61 283 56 990 20 027 37 909 37 452
Nettoomsättningförändring -81,85% -2,59% 3,70% -12,69% -2,76% -7,06% -1,13% 5,71% 21,48% -%
Du Pont-modellen 24,85% 34,69% 22,06% 12,11% 52,91% 51,89% 45,84% 23,23% 39,38% 37,17%
Vinstmarginal 16,14% 10,08% 7,41% 4,15% 13,92% 19,53% 16,67% 5,46% 11,24% 13,42%
Bruttovinstmarginal 24,44% 22,09% 18,85% 19,74% 24,51% 31,41% 27,10% 14,87% 18,37% 18,64%
Rörelsekapital/omsättning 38,03% 7,76% 7,78% 5,69% 3,12% 2,09% 2,05% 1,59% 1,51% 2,33%
Soliditet 58,57% 23,72% 19,97% 15,75% 17,88% 11,96% 12,20% 22,41% 19,94% 21,35%
Kassalikviditet 241,31% 136,74% 130,12% 119,49% 112,19% 105,90% 104,41% 80,89% 71,49% 76,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...