Visa allt om Haninge Golfhall Aktiebolag
Visa allt om Haninge Golfhall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 614 2 680 3 806 3 297 3 266 3 160 2 985 2 701 2 816 2 397
Övrig omsättning 409 405 436 572 658 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 132 160 155 172 151 205 213 302 328
Resultat efter finansnetto 10 10 11 5 15 -2 16 22 106 128
Årets resultat 0 3 4 1 9 -7 7 14 73 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 496 3 287 3 253 3 479 3 556 3 616 3 713 3 834 3 857 3 971
Omsättningstillgångar 2 242 1 019 779 613 739 372 1 037 1 206 756 712
Tillgångar 7 737 4 307 4 031 4 091 4 295 3 987 4 751 5 040 4 614 4 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 538 538 534 530 528 520 569 563 609 605
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 460 2 582 2 507 2 733 2 582 2 545 3 055 3 337 3 208 3 318
Kortfristiga skulder 2 739 1 187 989 828 1 184 923 1 126 1 141 797 759
Skulder och eget kapital 7 737 4 307 4 031 4 091 4 295 3 987 4 751 5 040 4 614 4 683
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 230 250 185 135 262 270 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - 35 - - 0
Löner till övriga anställda 660 534 941 802 782 140 112 120 101 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 232 185 275 319 316 91 73 142 146 142
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 70
Omsättning 3 023 3 085 4 242 3 869 3 924 3 160 2 985 2 701 2 816 2 397
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 5 5 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 871 893 952 659 653 1 580 1 493 1 351 1 408 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 240 315 280 283 201 161 266 265 183
Rörelseresultat, EBITDA 517 462 482 458 439 384 427 441 521 588
Nettoomsättningförändring -2,46% -29,58% 15,44% 0,95% 3,35% 5,86% 10,51% -4,08% 17,48% -%
Du Pont-modellen 1,78% 3,06% 3,99% 3,79% 4,00% 3,79% 4,34% 4,25% 6,59% 7,00%
Vinstmarginal 5,28% 4,93% 4,23% 4,70% 5,27% 4,78% 6,90% 7,92% 10,80% 13,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,01% -6,27% -5,52% -6,52% -13,63% -17,44% -2,98% 2,41% -1,46% -1,96%
Soliditet 6,95% 12,49% 13,25% 12,96% 12,29% 13,04% 11,98% 11,17% 13,20% 12,92%
Kassalikviditet 81,85% 85,85% 78,77% 74,03% 62,42% 40,30% 92,10% 105,70% 94,86% 93,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...