Visa allt om Nordic Aerospace Corporation AB
Visa allt om Nordic Aerospace Corporation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -10 0 -3 0 -10 -31 -12 -8 -8
Resultat efter finansnetto -9 -20 -2 -7 -1 -21 -97 -26 5 -8
Årets resultat -9 -20 -2 -7 -1 -21 -97 -26 5 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 105 35 37 41 42 52 119 80 67
Omsättningstillgångar 106 106 1 1 1 1 1 1 1 1
Tillgångar 204 211 36 37 41 42 53 120 81 68
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 103 -112 -110 -103 -103 -81 16 -94 -100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 108 147 147 144 144 135 104 175 167
Skulder och eget kapital 204 211 36 37 41 42 53 120 81 68
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -10 0 -3 0 -10 -31 -12 -8 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 46,08% 48,82% -311,11% -297,30% -251,22% -245,24% -152,83% 13,33% -116,05% -147,06%
Kassalikviditet 95,50% 98,15% 0,68% 0,68% 0,69% 0,69% 0,74% 0,96% 0,57% 0,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...