Visa allt om Kalmar Färghus Aktiebolag
Visa allt om Kalmar Färghus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 163 11 802 11 295 11 639 11 427 10 984 10 252 10 321 10 680 9 626
Övrig omsättning - - - 1 22 19 55 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 467 -99 -53 98 356 38 94 -110 330 100
Resultat efter finansnetto 416 -169 -2 55 333 1 104 30 -220 234 26
Årets resultat 219 -59 7 22 172 1 099 0 -57 146 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 641 556 523 374 380 389 269 307 321 323
Omsättningstillgångar 4 347 4 152 4 391 4 286 4 035 3 854 3 289 3 634 3 573 2 882
Tillgångar 4 987 4 707 4 914 4 659 4 415 4 243 3 558 3 941 3 894 3 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 511 1 292 1 351 1 393 1 522 1 475 385 385 443 297
Obeskattade reserver 123 0 100 123 109 21 18 0 164 119
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 778 1 557 2 060 1 342 1 220 1 429 1 680 1 580 1 218 1 283
Kortfristiga skulder 1 576 1 859 1 403 1 801 1 566 1 319 1 475 1 976 2 071 1 507
Skulder och eget kapital 4 987 4 707 4 914 4 659 4 415 4 243 3 558 3 941 3 894 3 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 242 234 234 234 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 501 1 422 1 328 1 529 1 230 984 930 976 922 773
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 606 549 580 580 473 489 496 518 503 391
Utdelning till aktieägare 50 0 0 50 150 0 0 0 0 0
Omsättning 13 163 11 802 11 295 11 640 11 449 11 003 10 307 10 321 10 681 9 626
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 194 2 360 2 259 2 328 2 285 2 197 2 050 2 064 2 136 1 925
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 407 388 440 359 353 337 354 340 285
Rörelseresultat, EBITDA 494 -77 -35 124 388 78 132 -70 371 143
Nettoomsättningförändring 11,53% 4,49% -2,96% 1,86% 4,03% 7,14% -0,67% -3,36% 10,95% -%
Du Pont-modellen 10,09% -1,30% 1,97% 2,92% 9,20% 28,16% 4,61% -0,63% 10,17% 4,09%
Vinstmarginal 3,82% -0,52% 0,86% 1,17% 3,55% 10,88% 1,60% -0,24% 3,71% 1,36%
Bruttovinstmarginal 38,46% 35,32% 36,80% 37,28% 35,42% 33,00% 34,73% 34,03% 33,54% 31,22%
Rörelsekapital/omsättning 21,05% 19,43% 26,45% 21,35% 21,61% 23,08% 17,69% 16,06% 14,06% 14,28%
Soliditet 32,22% 27,45% 29,08% 31,84% 36,29% 35,13% 11,19% 9,77% 14,41% 11,94%
Kassalikviditet 98,73% 74,34% 109,76% 77,29% 86,40% 101,36% 73,49% 73,03% 78,32% 69,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...