Visa allt om Husportalen AB
Visa allt om Husportalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 204 301 531 492 6 196 2 015 5 832 3 618 4 714 2 648
Övrig omsättning - 463 - - - - 24 331 31 -
Rörelseresultat (EBIT) 55 418 -18 -168 -298 373 49 -227 94 124
Resultat efter finansnetto 55 374 -87 -247 -341 340 -17 -320 25 74
Årets resultat 55 374 -87 -247 -341 338 -17 -320 18 54
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 901 925 950 974 1 003 1 037 1 071 1 118
Omsättningstillgångar 180 211 302 288 1 109 1 851 1 509 1 008 1 014 2 461
Tillgångar 180 211 1 203 1 214 2 059 2 825 2 512 2 045 2 085 3 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 162 -212 -125 121 422 84 101 101 82
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 765 825 930 990 1 035 1 035 1 035 1 005
Kortfristiga skulder 13 49 650 513 1 007 1 413 1 393 908 949 2 491
Skulder och eget kapital 180 211 1 203 1 214 2 059 2 825 2 512 2 045 2 085 3 579
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 327 208 316 535 433 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 6 76 178 35 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 29 31 46 93 172 118 135 226 190 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 204 764 531 492 6 196 2 015 5 856 3 949 4 745 2 648
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 204 301 531 492 6 196 2 015 5 832 1 809 2 357 1 324
Personalkostnader per anställd (tkr) 56 43 153 264 518 365 495 1 934 331 339
Rörelseresultat, EBITDA 55 432 6 -144 -274 402 82 -193 142 173
Nettoomsättningförändring -32,23% -43,31% 7,93% -92,06% 207,49% -65,45% 61,19% -23,25% 78,02% -%
Du Pont-modellen 30,56% 198,10% -1,50% -13,84% -14,47% 13,20% 1,95% -11,10% 4,51% 3,49%
Vinstmarginal 26,96% 138,87% -3,39% -34,15% -4,81% 18,51% 0,84% -6,27% 1,99% 4,72%
Bruttovinstmarginal 87,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,86% 53,82% -65,54% -45,73% 1,65% 21,74% 1,99% 2,76% 1,38% -1,13%
Soliditet 92,78% 76,78% -17,62% -10,30% 5,88% 14,94% 3,34% 4,94% 4,84% 2,29%
Kassalikviditet 1 384,62% 430,61% 44,92% 54,19% 109,14% 94,62% 107,61% 109,91% 65,44% 36,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...