Visa allt om John Laing Construction Sweden AB
Visa allt om John Laing Construction Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2007-03 2006-03 2005-03 2004-03 2003-03 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 24 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 171 343 -1 429 -1 491 1 815 6 195 26 801
Årets resultat 1 275 1 970 -2 0 975 3 199 15 454
Balansräkningar (tkr)
2007-03 2006-03 2005-03 2004-03 2003-03 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 20 919
Omsättningstillgångar 5 890 5 583 5 861 10 518 10 862 18 023 5 987
Tillgångar 5 890 5 583 5 861 10 518 10 862 18 023 26 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 363 2 088 118 120 1 095 3 319 15 515
Obeskattade reserver 456 2 084 4 519 5 946 7 437 6 980 5 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 072 1 411 1 224 4 452 2 330 7 724 6 039
Skulder och eget kapital 5 890 5 583 5 861 10 518 10 862 18 023 26 906
Löner & utdelning (tkr)
2007-03
2006-03 2005-03 2004-03 2003-03 2001-12 2000-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 976 3 199 15 395
Omsättning 24 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 24 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 62,67% 64,28% 57,53% 41,84% 59,38% 46,30% 71,99%
Kassalikviditet 284,27% 395,68% 478,84% 236,25% 466,18% 233,34% 99,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2003 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...