Visa allt om Klövern Tränsbettet AB
Visa allt om Klövern Tränsbettet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-06
Nettoomsättning 1 396 1 570 1 880 1 766 1 522 1 472 1 673 1 125 618 1 729
Övrig omsättning - - - - - - 127 63 - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 -75 406 688 367 295 472 -104 213 808
Resultat efter finansnetto 137 -75 406 160 -111 -258 -95 -497 213 231
Årets resultat -3 1 -4 -10 -75 -190 -72 -366 153 166
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 475 9 173 9 871 10 546 10 257 10 483 11 140 11 934 11 117 11 420
Omsättningstillgångar 1 7 764 7 511 5 781 3 643 3 478 2 906 1 067 403 640
Tillgångar 8 476 16 937 17 382 16 327 13 900 13 961 14 046 13 001 11 520 12 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 511 510 514 523 517 516 157 523 370
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 16 050 12 750 12 750 12 750 12 750 12 750 12 000 0 11 125
Kortfristiga skulder 7 968 376 4 122 3 063 627 694 780 843 10 996 565
Skulder och eget kapital 8 476 16 937 17 382 16 327 13 900 13 961 14 046 13 001 11 520 12 060
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 396 1 570 1 880 1 766 1 522 1 472 1 800 1 188 618 1 729
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 835 623 406 1 354 1 027 955 1 132 514 516 1 520
Nettoomsättningförändring -11,08% -16,49% 6,46% 16,03% 3,40% -12,01% 48,71% 82,04% -% -%
Du Pont-modellen 1,62% -0,44% 2,34% 4,50% 3,33% 2,26% 3,40% -0,71% 1,90% 6,71%
Vinstmarginal 9,81% -4,78% 21,60% 41,56% 30,42% 21,47% 28,57% -8,18% 35,44% 46,79%
Bruttovinstmarginal 9,81% -4,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -570,70% 470,57% 180,27% 153,91% 198,16% 189,13% 127,08% 19,91% -1 714,08% 4,34%
Soliditet 5,99% 3,02% 2,93% 3,15% 3,76% 3,70% 3,67% 1,21% 4,54% 3,07%
Kassalikviditet 0,01% 2 064,89% 182,22% 188,74% 581,02% 501,15% 372,56% 126,57% 3,66% 113,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...