Visa allt om Porjus VA-Service AB
Visa allt om Porjus VA-Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 159 2 646 2 590 1 903 3 404 2 959 3 192 2 920 3 483 2 518
Övrig omsättning - - 85 50 65 62 - 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 225 593 794 -327 218 173 271 -169 140 71
Resultat efter finansnetto 211 587 774 -346 186 137 238 -200 108 34
Årets resultat 122 343 418 -209 101 67 124 -7 55 35
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 375 346 0 381 481 720 760 837 825
Omsättningstillgångar 1 383 1 291 1 333 1 038 1 176 1 315 1 011 794 1 051 999
Tillgångar 1 915 1 665 1 679 1 038 1 557 1 797 1 731 1 553 1 888 1 824
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 024 1 023 799 382 691 690 723 599 706 751
Obeskattade reserver 438 385 238 0 137 146 101 34 229 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 452 258 640 656 729 961 907 920 953 869
Skulder och eget kapital 1 915 1 665 1 679 1 038 1 557 1 797 1 731 1 553 1 888 1 824
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 420 444 800 736 688 672 700 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 675 826 333 579 602 392 461 229 440 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 267 221 210 267 659 532 504 518 585 418
Utdelning till aktieägare 120 0 120 0 100 100 100 0 100 100
Omsättning 2 159 2 646 2 675 1 953 3 469 3 021 3 192 2 933 3 483 2 518
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 5 4 4 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 080 1 323 863 634 681 740 798 973 871 839
Personalkostnader per anställd (tkr) 479 529 340 432 424 436 429 486 447 408
Rörelseresultat, EBITDA 346 621 856 -279 257 204 311 -92 218 141
Nettoomsättningförändring -18,41% 2,16% 36,10% -44,10% 15,04% -7,30% 9,32% -16,16% 38,32% -%
Du Pont-modellen 11,75% 35,74% 47,47% -31,02% 14,07% 9,63% 15,66% -10,82% 7,52% 3,95%
Vinstmarginal 10,42% 22,49% 30,77% -16,92% 6,43% 5,85% 8,49% -5,75% 4,08% 2,86%
Bruttovinstmarginal 72,58% 78,31% 78,46% 70,31% 80,05% 77,22% 79,70% 68,94% 78,29% 78,47%
Rörelsekapital/omsättning 43,12% 39,04% 26,76% 20,07% 13,13% 11,96% 3,26% -4,32% 2,81% 5,16%
Soliditet 71,31% 79,48% 58,64% 36,80% 50,87% 44,39% 46,07% 40,15% 46,13% 49,23%
Kassalikviditet 295,80% 484,11% 201,41% 152,29% 155,14% 129,55% 102,98% 78,37% 99,06% 102,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...