Visa allt om Värnhems Juveler Aktiebolag
Visa allt om Värnhems Juveler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 401 3 399 6 844 5 171 1 264 261 0 30 0 569
Övrig omsättning 56 235 427 344 268 - 3 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 120 -530 125 214 96 -83 -4 -9 -7 -118
Resultat efter finansnetto 120 -529 126 214 96 -83 -6 -12 -14 -153
Årets resultat 120 -499 98 158 96 -83 -6 -12 -14 -77
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 74 92 71 81 41 0 26 200 0
Omsättningstillgångar 2 727 2 545 2 518 1 783 1 511 1 571 904 973 818 1 647
Tillgångar 2 743 2 619 2 611 1 853 1 592 1 612 904 999 1 018 1 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 145 444 346 188 92 175 182 194 209
Obeskattade reserver 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 120 1 120 725 775 775 775 724 765 780 1 321
Kortfristiga skulder 1 357 1 354 1 411 702 629 745 5 53 44 117
Skulder och eget kapital 2 743 2 619 2 611 1 853 1 592 1 612 904 999 1 018 1 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 - 0 - 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 38 320 521 487 327 0 - 0 - 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 101 153 131 83 0 - 0 - 40
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 457 3 634 7 271 5 515 1 532 261 3 30 0 570
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 1 0 - - - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 401 1 700 3 422 2 586 1 264 - - - - 285
Personalkostnader per anställd (tkr) 50 211 337 309 410 - - - - 94
Rörelseresultat, EBITDA 128 -512 143 224 106 -73 -4 -9 -7 -118
Nettoomsättningförändring 29,48% -50,34% 32,35% 309,10% 384,29% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 4,37% -20,24% 4,83% 11,55% 6,03% -5,15% -% -0,80% -% -7,16%
Vinstmarginal 2,73% -15,59% 1,84% 4,14% 7,59% -31,80% -% -26,67% -% -20,74%
Bruttovinstmarginal 13,43% 8,91% 13,46% 19,71% 52,06% 38,31% -% 70,00% -% 50,79%
Rörelsekapital/omsättning 31,13% 35,04% 16,17% 20,91% 69,78% 316,48% -% 3 066,67% -% 268,89%
Soliditet 9,66% 5,54% 17,90% 19,87% 11,81% 5,71% 19,36% 18,22% 19,06% 12,69%
Kassalikviditet 152,76% 156,43% 164,64% 113,96% 84,10% 40,94% 14 780,00% 1 524,53% 1 859,09% 1 407,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...