Visa allt om Hönöklova AB
Visa allt om Hönöklova AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 897 844 0 0 815 0 946 0 0 0
Övrig omsättning - - 814 946 - 865 - 685 616 524
Rörelseresultat (EBIT) 385 222 401 568 301 412 341 370 146 153
Resultat efter finansnetto 232 91 270 395 132 330 227 89 -1 75
Årets resultat 185 179 283 229 96 201 141 50 8 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 214 8 494 8 674 9 004 9 184 9 364 9 544 9 888 6 840 6 557
Omsättningstillgångar 140 326 156 319 202 191 248 407 439 772
Tillgångar 8 354 8 820 8 830 9 323 9 387 9 555 9 792 10 295 7 279 7 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 926 1 741 1 562 1 279 1 050 954 753 612 562 554
Obeskattade reserver 0 106 246 340 257 258 203 169 153 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 099 6 451 6 718 7 340 7 637 7 910 8 472 8 698 6 218 6 136
Kortfristiga skulder 329 522 305 364 442 433 365 816 347 473
Skulder och eget kapital 8 354 8 820 8 830 9 323 9 387 9 555 9 792 10 295 7 279 7 329
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 897 844 814 946 815 865 946 685 616 524
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 565 402 581 748 481 592 521 498 265 237
Nettoomsättningförändring 6,28% -% -% -100,00% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 4,61% 2,52% -% -% 3,22% -% 3,48% -% -% -%
Vinstmarginal 42,92% 26,30% -% -% 37,06% -% 36,05% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -21,07% -23,22% -% -% -29,45% -% -12,37% -% -% -%
Soliditet 23,05% 20,68% 19,86% 16,41% 13,20% 11,97% 9,22% 7,13% 9,23% 9,20%
Kassalikviditet 42,55% 62,45% 51,15% 87,64% 45,70% 44,11% 67,95% 49,88% 126,51% 163,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...