Visa allt om Hambergs Mobildata Aktiebolag
Visa allt om Hambergs Mobildata Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 830 3 952 5 622 3 689 3 677 6 143 6 875 11 484 15 764 18 717
Övrig omsättning - 15 - - 10 - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 37 31 29 74 120 -258 87 51 183
Resultat efter finansnetto 12 8 25 11 64 82 -269 68 61 204
Årets resultat 6 3 12 10 64 82 -177 31 27 105
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Omsättningstillgångar 2 078 2 847 412 551 633 1 256 1 382 1 384 2 707 3 768
Tillgångar 2 078 2 847 412 551 633 1 256 1 382 1 384 2 710 3 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 258 254 242 232 168 87 264 432 424
Obeskattade reserver 14 11 8 0 0 0 0 92 72 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 169 12 7 101 310 0 360 487 254
Kortfristiga skulder 1 800 2 410 137 302 300 777 1 295 668 1 719 3 046
Skulder och eget kapital 2 078 2 847 412 551 633 1 256 1 382 1 384 2 710 3 777
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 190 154 576 202 287 442 677 572 650 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 89 238 232 222 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 66 196 80 40 262 388 355 356 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 19
Omsättning 3 830 3 967 5 622 3 689 3 687 6 143 6 883 11 484 15 764 18 717
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 915 1 976 2 811 1 845 1 839 3 072 2 292 3 828 5 255 4 679
Personalkostnader per anställd (tkr) 137 112 391 147 222 401 436 388 413 318
Rörelseresultat, EBITDA 4 37 31 29 74 120 -258 90 53 194
Nettoomsättningförändring -3,09% -29,70% 52,40% 0,33% -40,14% -10,65% -40,13% -27,15% -15,78% -%
Du Pont-modellen 0,82% 1,33% 7,52% 5,63% 11,85% 9,71% -18,38% 7,15% 2,84% 5,93%
Vinstmarginal 0,44% 0,96% 0,55% 0,84% 2,04% 1,99% -3,69% 0,86% 0,49% 1,20%
Bruttovinstmarginal 15,95% 14,14% 19,99% 17,38% 25,95% 23,03% 25,60% 20,81% 17,06% 15,66%
Rörelsekapital/omsättning 7,26% 11,06% 4,89% 6,75% 9,06% 7,80% 1,27% 6,23% 6,27% 3,86%
Soliditet 13,23% 9,36% 63,17% 43,92% 36,65% 13,38% 6,30% 23,86% 17,85% 12,24%
Kassalikviditet 112,06% 115,27% 216,06% 146,03% 145,33% 139,12% 92,74% 173,65% 144,97% 116,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...