Visa allt om Moda di Sport AB
Visa allt om Moda di Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 81 56 474 0 0 0 2 388 6 594 8 744 9 295
Övrig omsättning 250 580 - - - - 211 30 1 863 -
Rörelseresultat (EBIT) 304 274 39 0 -14 -98 -255 -649 1 752 -304
Resultat efter finansnetto 305 274 37 -60 -14 -98 -314 -782 1 566 -499
Årets resultat 305 274 37 -60 -14 -98 -314 -782 1 530 -499
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 150 183 269
Omsättningstillgångar 58 293 122 0 0 10 107 1 715 4 384 2 701
Tillgångar 58 293 122 0 0 10 107 1 865 4 568 2 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -649 -954 -1 228 -1 266 -1 207 -1 192 -1 095 -780 1 -1 528
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 694 1 188 1 251 1 051 1 191 1 184 1 170 1 156 2 233 1 787
Kortfristiga skulder 14 59 99 215 15 18 33 1 489 2 333 2 712
Skulder och eget kapital 58 293 122 0 0 10 107 1 865 4 568 2 970
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 80 190 145 300
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 165 0 0 0 278 602 856 827
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 57 0 0 0 150 281 332 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 331 636 474 0 0 0 2 599 6 624 10 607 9 295
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 0 0 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 56 474 - - - 597 1 319 1 749 1 859
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 223 - - - 130 222 271 307
Rörelseresultat, EBITDA 304 274 39 0 -14 -98 -255 -594 1 838 -100
Nettoomsättningförändring 44,64% -88,19% -% -% -% -100,00% -63,79% -24,59% -5,93% -%
Du Pont-modellen 524,14% 93,52% 31,97% -% -% -% -236,45% -34,80% 38,35% -10,24%
Vinstmarginal 375,31% 489,29% 8,23% -% -% -% -10,59% -9,84% 20,04% -3,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% 26,68% 39,78% 40,39% 39,38%
Rörelsekapital/omsättning 54,32% 417,86% 4,85% -% -% -% 3,10% 3,43% 23,46% -0,12%
Soliditet -1 118,97% -325,60% -1 006,56% -% -% -11 920,00% -1 023,36% -41,82% 0,02% -51,45%
Kassalikviditet 414,29% 496,61% 123,23% 0,00% 0,00% 55,56% 324,24% 31,90% 103,51% 16,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...