Visa allt om Byggmätning Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 938 2 761 3 394 3 023 3 032 4 375 7 757 5 418 7 009 8 671
Övrig omsättning - 65 11 - 6 360 138 - 272 -
Rörelseresultat (EBIT) -285 1 190 1 807 942 947 644 1 131 711 609 989
Resultat efter finansnetto -261 1 273 2 014 981 759 635 1 094 622 497 886
Årets resultat -315 953 1 448 396 378 337 575 552 430 178
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 392 307 471 492 655 754 1 835 1 562 2 047 2 510
Omsättningstillgångar 2 740 3 125 3 109 1 595 1 890 1 927 2 503 2 119 1 715 2 102
Tillgångar 3 132 3 432 3 581 2 088 2 545 2 681 4 338 3 681 3 761 4 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 261 1 576 1 622 975 1 384 1 003 1 428 853 701 372
Obeskattade reserver 1 594 1 594 1 475 1 143 831 649 639 717 868 975
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 124 805 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 782 1 215 1 260
Kortfristiga skulder 277 262 483 -29 330 906 1 466 1 328 977 2 007
Skulder och eget kapital 3 132 3 432 3 581 2 088 2 545 2 681 4 338 3 681 3 761 4 613
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 807 487 0 960 960 790 1 064
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 448 442 479 60 0 0 149 137 1 344 1 669
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 137 148 269 130 0 1 649 719 1 172 1 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 805 0 0 0 400 100
Omsättning 1 938 2 826 3 405 3 023 3 038 4 735 7 895 5 418 7 281 8 671
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 2 2 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 938 2 761 3 394 3 023 3 032 - 3 879 2 709 1 168 1 084
Personalkostnader per anställd (tkr) 593 587 627 1 137 618 - 1 424 966 560 540
Rörelseresultat, EBITDA -165 1 530 1 943 1 104 1 182 894 1 718 1 257 1 243 1 431
Nettoomsättningförändring -29,81% -18,65% 12,27% -0,30% -30,70% -43,60% 43,17% -22,70% -19,17% -%
Du Pont-modellen -8,24% 37,21% 57,00% 63,75% 37,29% 24,02% 26,53% 19,32% 16,19% 21,46%
Vinstmarginal -13,31% 46,25% 60,14% 44,03% 31,30% 14,72% 14,84% 13,12% 8,69% 11,42%
Bruttovinstmarginal 98,66% 100,00% 100,00% 97,68% 96,90% 34,93% 75,88% 92,80% 95,28% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,09% 103,69% 77,37% 53,72% 51,45% 23,34% 13,37% 14,60% 10,53% 1,10%
Soliditet 79,96% 82,15% 75,65% 87,04% 78,45% 55,25% 43,52% 37,20% 35,26% 23,28%
Kassalikviditet 989,17% 1 192,75% 643,69% -% 572,73% 212,69% 170,74% 159,56% 175,54% 104,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...