Visa allt om Antenn Consulting AB
Visa allt om Antenn Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 64 177 57 941 90 022 82 487 88 753 138 429 381 753 142 760 76 946 68 182
Övrig omsättning - - 111 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 345 -8 367 4 648 9 273 -11 393 -53 487 79 238 25 979 9 481 6 425
Resultat efter finansnetto -2 333 -8 252 4 865 9 131 -11 094 -53 721 79 199 26 119 9 671 6 513
Årets resultat 2 278 806 2 905 7 396 -8 526 -38 946 53 707 17 383 6 933 4 666
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 414 887 2 004 6 197 15 019 23 339 43 828 10 589 3 887 5 131
Omsättningstillgångar 42 933 46 213 46 355 39 797 53 903 62 240 105 677 70 129 29 738 29 924
Tillgångar 43 347 47 100 48 359 45 994 68 922 85 579 149 505 80 718 33 625 35 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 949 31 672 30 866 27 572 30 571 35 568 21 524 12 037 11 214 11 318
Obeskattade reserver 906 6 116 6 742 6 742 6 742 6 742 7 886 1 770 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 492 9 312 10 751 11 680 31 609 43 269 120 095 66 911 22 411 23 737
Skulder och eget kapital 43 347 47 100 48 359 45 994 68 922 85 579 149 505 80 718 33 625 35 055
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 821 2 086 1 161 1 180 1 000 0 2 649 2 212 16 278 1 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 24 158 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 26 264 28 743 37 614 30 362 34 820 63 347 84 081 26 982 19 971 18 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 13 754 14 401 19 371 15 540 17 151 25 895 37 862 12 819 10 205 10 743
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0
Omsättning 64 177 57 941 90 133 82 487 88 753 138 429 381 753 142 760 76 946 68 182
Nyckeltal
Antal anställda 54 51 83 68 70 123 196 54 44 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 188 1 136 1 085 1 213 1 268 1 125 1 948 2 644 1 749 1 515
Personalkostnader per anställd (tkr) 810 926 708 725 793 772 704 849 741 706
Rörelseresultat, EBITDA -1 686 -7 236 6 911 13 555 -607 -34 216 90 918 28 616 11 148 7 689
Nettoomsättningförändring 10,76% -35,64% 9,13% -7,06% -35,89% -63,74% 167,41% 85,53% 12,85% -%
Du Pont-modellen -5,35% -17,51% 10,50% 20,74% -15,95% -62,48% 53,05% 32,39% 28,79% 18,60%
Vinstmarginal -3,61% -14,24% 5,64% 11,56% -12,39% -38,62% 20,78% 18,31% 12,58% 9,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,67% 63,69% 39,55% 34,09% 25,12% 13,70% -3,78% 2,25% 9,52% 9,07%
Soliditet 79,95% 77,37% 74,70% 70,75% 51,57% 47,37% 18,28% 16,49% 33,35% 32,29%
Kassalikviditet 505,57% 496,27% 431,17% 340,73% 170,53% 143,84% 87,99% 104,81% 132,69% 126,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...