Visa allt om Lilla Bosättningen i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Lilla Bosättningen i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 0 7 20 67 67 0 0 86 771
Övrig omsättning - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) -2 -6 -13 7 28 9 -22 -22 15 -114
Resultat efter finansnetto -2 -6 -6 46 9 16 -17 -103 23 -23
Årets resultat -2 -6 -6 54 2 23 20 -76 16 27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 457 457 458 449 224 241 230 319 401 583
Omsättningstillgångar 18 6 15 32 210 236 183 125 147 117
Tillgångar 475 463 473 480 434 477 413 444 548 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 396 402 408 354 352 329 308 384 368
Obeskattade reserver 0 0 0 0 8 8 19 63 93 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 62 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 6 72 73 73 117 64 72 70 237
Skulder och eget kapital 475 463 473 480 434 477 413 444 548 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 7 38 373
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 0 7 20 67 67 0 0 86 775
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 86 771
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 3 30 709
Rörelseresultat, EBITDA -2 -6 -13 7 28 9 -22 -22 15 -106
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -65,00% -70,15% 0,00% -% -% -100,00% -88,85% -%
Du Pont-modellen -0,42% -% -0,63% 10,62% 8,06% 4,82% -% -% 5,11% -2,86%
Vinstmarginal -33,33% -% -42,86% 255,00% 52,24% 34,33% -% -% 32,56% -2,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,33% -% -814,29% -205,00% 204,48% 177,61% -% -% 89,53% -15,56%
Soliditet 82,74% 85,53% 84,99% 85,00% 82,93% 75,03% 83,05% 79,59% 82,29% 62,23%
Kassalikviditet 112,50% 100,00% 20,83% 43,84% 287,67% 201,71% 285,94% 173,61% 210,00% 49,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...