Visa allt om Safe Sight Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 412 808 736 683 1 055 1 167 1 190 1 199 1 057 902
Övrig omsättning 2 199 - - - - 6 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 250 31 -36 -49 0 91 32 51 20
Resultat efter finansnetto -57 247 21 -47 -63 -12 107 28 76 24
Årets resultat -2 151 21 -47 -50 3 52 18 66 24
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 4 2 7 13 38 54 65 192
Omsättningstillgångar 331 406 409 386 485 605 615 602 543 392
Tillgångar 336 410 413 389 493 618 653 657 608 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 272 119 98 146 234 231 179 161 95
Obeskattade reserver 0 58 0 0 0 13 30 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 57 0 219 240 298 292 317 338 355 407
Kortfristiga skulder 71 81 74 50 49 79 75 140 92 81
Skulder och eget kapital 336 410 413 389 493 618 653 657 608 584
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 26 33 32 37 38 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 9 10 15 18 10 12 18 0 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0
Omsättning 414 1 007 736 683 1 055 1 167 1 196 1 202 1 057 902
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 342 528 584 595 600 529 451
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 27 33 28 31 38 8 13
Rörelseresultat, EBITDA -57 250 33 -34 -44 25 119 57 73 45
Nettoomsättningförändring -49,01% 9,78% 7,76% -35,26% -9,60% -1,93% -0,75% 13,43% 17,18% -%
Du Pont-modellen -16,96% 61,22% 7,51% -9,25% -9,94% 0,00% 17,92% 4,87% 13,32% 4,11%
Vinstmarginal -13,83% 31,06% 4,21% -5,27% -4,64% 0,00% 9,83% 2,67% 7,66% 2,66%
Bruttovinstmarginal 64,08% 56,81% 50,95% 75,70% 65,31% 64,35% 65,29% 63,39% 63,77% 54,55%
Rörelsekapital/omsättning 63,11% 40,22% 45,52% 49,19% 41,33% 45,07% 45,38% 38,53% 42,67% 34,48%
Soliditet 62,20% 77,38% 28,81% 25,19% 29,61% 39,41% 38,68% 27,25% 26,48% 16,27%
Kassalikviditet 219,72% 298,77% 190,54% 204,00% 406,12% 431,65% 458,67% 236,43% 364,13% 256,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...