Visa allt om Safe Sight Sweden AB
Visa allt om Safe Sight Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 507 412 808 736 683 1 055 1 167 1 190 1 199 1 057
Övrig omsättning - 2 199 - - - - 6 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -57 250 31 -36 -49 0 91 32 51
Resultat efter finansnetto -3 -57 247 21 -47 -63 -12 107 28 76
Årets resultat -3 -2 151 21 -47 -50 3 52 18 66
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 4 4 2 7 13 38 54 65
Omsättningstillgångar 332 331 406 409 386 485 605 615 602 543
Tillgångar 336 336 410 413 389 493 618 653 657 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 209 272 119 98 146 234 231 179 161
Obeskattade reserver 0 0 58 0 0 0 13 30 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 57 0 219 240 298 292 317 338 355
Kortfristiga skulder 26 71 81 74 50 49 79 75 140 92
Skulder och eget kapital 336 336 410 413 389 493 618 653 657 608
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 26 33 32 37 38 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 9 10 15 18 10 12 18 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0
Omsättning 507 414 1 007 736 683 1 055 1 167 1 196 1 202 1 057
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 342 528 584 595 600 529
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 27 33 28 31 38 8
Rörelseresultat, EBITDA -3 -57 250 33 -34 -44 25 119 57 73
Nettoomsättningförändring 23,06% -49,01% 9,78% 7,76% -35,26% -9,60% -1,93% -0,75% 13,43% -%
Du Pont-modellen -0,30% -16,96% 61,22% 7,51% -9,25% -9,94% 0,00% 17,92% 4,87% 13,32%
Vinstmarginal -0,20% -13,83% 31,06% 4,21% -5,27% -4,64% 0,00% 9,83% 2,67% 7,66%
Bruttovinstmarginal 65,09% 64,08% 56,81% 50,95% 75,70% 65,31% 64,35% 65,29% 63,39% 63,77%
Rörelsekapital/omsättning 60,36% 63,11% 40,22% 45,52% 49,19% 41,33% 45,07% 45,38% 38,53% 42,67%
Soliditet 61,01% 62,20% 77,38% 28,81% 25,19% 29,61% 39,41% 38,68% 27,25% 26,48%
Kassalikviditet 584,62% 219,72% 298,77% 190,54% 204,00% 406,12% 431,65% 458,67% 236,43% 364,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...