Visa allt om Markströms Entreprenad AB
Visa allt om Markströms Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 5 28 9 110 404 1 779 2 913 2 864
Övrig omsättning 2 - 18 - 20 280 16 - 108 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -8 -5 -58 -125 112 44 -121 -19 130
Resultat efter finansnetto -2 -12 -10 -63 -129 105 34 -168 -127 39
Årets resultat -2 -12 -10 -57 -109 79 41 -127 1 24
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 6 26 45 89 1 382 1 570
Omsättningstillgångar 16 18 35 43 97 206 81 122 473 692
Tillgångar 16 18 35 43 103 231 126 211 1 855 2 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 5 17 26 83 192 113 72 199 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 6 26 0 7 48 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 667 1 010
Kortfristiga skulder 13 13 17 16 14 13 13 131 941 853
Skulder och eget kapital 16 18 35 43 103 231 126 211 1 855 2 262
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 46 209 360 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 30 0 373 789 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 3 16 303 488 434
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Omsättning 2 0 23 28 29 390 420 1 779 3 021 2 864
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 1 1 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 110 404 593 728 955
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 35 65 300 419 481
Rörelseresultat, EBITDA 2 -8 -5 -52 -105 132 64 -80 317 417
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -82,14% 211,11% -91,82% -72,77% -77,29% -38,93% 1,71% -%
Du Pont-modellen -% -% -14,29% -134,88% -121,36% 48,48% 34,92% -57,35% -1,02% 5,79%
Vinstmarginal -% -% -100,00% -207,14% -1 388,89% 101,82% 10,89% -6,80% -0,65% 4,57%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 88,89% 93,64% 98,02% 88,20% 97,12% 99,93%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 360,00% 96,43% 922,22% 175,45% 16,83% -0,51% -16,07% -5,62%
Soliditet 25,00% 27,78% 48,57% 60,47% 84,88% 91,41% 89,68% 36,57% 12,59% 15,44%
Kassalikviditet 123,08% 138,46% 205,88% 268,75% 692,86% 1 584,62% 623,08% 93,13% 50,27% 81,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...