Visa allt om Kavander Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 333 3 272 3 707 4 573 3 776 3 519 4 092 7 097 8 724 5 402
Övrig omsättning 226 275 406 246 115 1 821 208 48 - 7
Rörelseresultat (EBIT) 1 093 237 449 1 051 737 1 260 256 428 113 296
Resultat efter finansnetto 782 -129 22 635 565 1 022 -53 430 80 272
Årets resultat 595 219 28 331 293 575 54 254 48 231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 318 12 593 12 882 12 771 5 339 4 996 8 639 2 668 200 259
Omsättningstillgångar 1 023 755 708 824 787 812 903 1 728 3 600 3 066
Tillgångar 13 340 13 348 13 590 13 594 6 126 5 807 9 542 4 397 3 801 3 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 695 3 100 2 881 2 853 2 522 2 229 1 653 1 599 1 494 1 646
Obeskattade reserver 331 331 754 784 610 460 244 385 320 323
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 575 9 420 9 360 9 320 2 300 2 500 6 900 1 900 799 882
Kortfristiga skulder 739 497 595 637 694 618 744 512 1 187 474
Skulder och eget kapital 13 340 13 348 13 590 13 594 6 126 5 807 9 542 4 397 3 801 3 325
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 845 - 390 360 360 405 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 829 840 840 0 780 390 360 336 305 258
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 419 360 360 385 365 363 336 344 337 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 200
Omsättning 4 559 3 547 4 113 4 819 3 891 5 340 4 300 7 145 8 724 5 409
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 167 1 636 1 854 2 287 1 888 1 760 2 046 3 549 4 362 2 701
Personalkostnader per anställd (tkr) 639 654 669 701 618 637 557 564 568 418
Rörelseresultat, EBITDA 1 380 526 743 1 228 805 1 334 367 501 196 370
Nettoomsättningförändring 32,43% -11,73% -18,94% 21,11% 7,30% -14,00% -42,34% -18,65% 61,50% -%
Du Pont-modellen 8,19% 1,78% 3,30% 7,73% 12,03% 21,70% 2,69% 10,21% 3,13% 8,93%
Vinstmarginal 25,23% 7,24% 12,11% 22,98% 19,52% 35,81% 6,28% 6,33% 1,36% 5,50%
Bruttovinstmarginal 76,76% 75,52% 75,13% 72,62% 74,13% 58,37% 50,37% 33,97% 25,70% 41,67%
Rörelsekapital/omsättning 6,55% 7,89% 3,05% 4,09% 2,46% 5,51% 3,89% 17,13% 27,66% 47,98%
Soliditet 29,63% 25,16% 25,53% 25,24% 48,51% 44,22% 19,21% 42,67% 45,37% 56,50%
Kassalikviditet 138,43% 151,91% 105,88% 108,95% 94,67% 110,36% 101,21% 165,62% 214,83% 98,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...