Visa allt om Hantverksservice Anders AB
Visa allt om Hantverksservice Anders AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 360 2 744 3 113 2 148 1 695 166 0 0 0 0
Övrig omsättning 523 385 379 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 467 541 359 93 52 121 -21 -24 -28 -85
Resultat efter finansnetto 455 526 354 93 52 121 -21 -23 -28 51
Årets resultat 266 292 212 50 20 113 -21 -20 -24 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 450 1 585 1 573 314 264 136 6 9 15 21
Omsättningstillgångar 583 611 649 397 440 176 80 97 114 136
Tillgångar 2 033 2 196 2 222 711 705 312 86 106 129 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 025 759 467 255 204 184 71 92 112 136
Obeskattade reserver 395 281 131 48 24 0 0 0 3 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 124 455 575 0 0 0 3 3 3 3
Kortfristiga skulder 488 701 1 050 407 476 127 12 11 11 11
Skulder och eget kapital 2 033 2 196 2 222 711 705 312 86 106 129 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 305 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 535 446 231 323 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 102 179 135 69 101 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 883 3 129 3 492 2 148 1 695 166 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 360 1 372 1 557 1 074 848 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 357 291 155 216 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 502 552 391 123 73 121 -18 -18 -22 -79
Nettoomsättningförändring -13,99% -11,85% 44,93% 26,73% 921,08% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 22,97% 24,64% 16,16% 13,08% 7,38% 38,78% -% -% -% -%
Vinstmarginal 19,79% 19,72% 11,53% 4,33% 3,07% 72,89% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 38,94% 52,04% 31,67% 82,36% 90,03% 99,40% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,03% -3,28% -12,88% -0,47% -2,12% 29,52% -% -% -% -%
Soliditet 65,57% 44,54% 25,62% 40,84% 31,45% 58,97% 82,56% 86,79% 88,50% 89,83%
Kassalikviditet 119,47% 87,16% 61,81% 97,54% 92,44% 138,58% 666,67% 881,82% 1 036,36% 1 236,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...