Visa allt om Zest Form Aktiebolag
Visa allt om Zest Form Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 975 731 686 992 1 929 1 329 1 803 2 030 1 660 1 339
Övrig omsättning - - - - - 25 167 128 - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 71 13 133 54 40 16 14 12 37
Resultat efter finansnetto 60 69 244 131 53 38 13 11 11 35
Årets resultat 36 55 242 77 29 28 9 8 8 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 325 709 1 256 1 383
Omsättningstillgångar 583 618 730 828 660 592 961 1 030 502 557
Tillgångar 583 618 730 828 660 592 1 286 1 739 1 758 1 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 257 221 479 236 159 225 197 188 199 191
Obeskattade reserver 74 60 46 46 13 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 800 1 155 1 155 1 155
Kortfristiga skulder 254 338 207 546 488 367 289 396 405 594
Skulder och eget kapital 583 618 730 828 660 592 1 286 1 739 1 758 1 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 464 350 420 420 477 420 415 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 210 122 144 141 153 135 134 116 124 111
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 0 0 19 0
Omsättning 975 731 686 992 1 929 1 354 1 970 2 158 1 660 1 339
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 731 686 992 1 929 1 329 1 803 2 030 1 660 1 339
Personalkostnader per anställd (tkr) 755 493 585 578 645 569 562 487 557 509
Rörelseresultat, EBITDA 61 71 13 133 54 40 324 426 479 448
Nettoomsättningförändring 33,38% 6,56% -30,85% -48,57% 45,15% -26,29% -11,18% 22,29% 23,97% -%
Du Pont-modellen 10,46% 11,49% 33,56% 16,06% 8,18% 6,76% 1,24% 0,81% 0,74% 1,96%
Vinstmarginal 6,26% 9,71% 35,71% 13,41% 2,80% 3,01% 0,89% 0,69% 0,78% 2,84%
Bruttovinstmarginal 98,26% 93,71% 89,94% 69,25% 43,65% 52,75% 46,92% 58,52% 93,13% 98,28%
Rörelsekapital/omsättning 33,74% 38,30% 76,24% 28,43% 8,92% 16,93% 37,27% 31,23% 5,84% -2,76%
Soliditet 53,98% 43,33% 70,53% 32,84% 25,54% 38,01% 15,32% 10,81% 11,32% 9,85%
Kassalikviditet 207,48% 149,70% 303,38% 137,36% 135,25% 161,31% 332,53% 260,10% 123,95% 93,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...