Visa allt om Zest Form Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 731 686 992 1 929 1 329 1 803 2 030 1 660 1 339 999
Övrig omsättning - - - - 25 167 128 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 13 133 54 40 16 14 12 37 56
Resultat efter finansnetto 69 244 131 53 38 13 11 11 35 53
Årets resultat 55 242 77 29 28 9 8 8 35 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 325 709 1 256 1 383 646
Omsättningstillgångar 618 730 828 660 592 961 1 030 502 557 513
Tillgångar 618 730 828 660 592 1 286 1 739 1 758 1 940 1 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 479 236 159 225 197 188 199 191 156
Obeskattade reserver 60 46 46 13 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 800 1 155 1 155 1 155 470
Kortfristiga skulder 338 207 546 488 367 289 396 405 594 533
Skulder och eget kapital 618 730 828 660 592 1 286 1 739 1 758 1 940 1 159
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 350 420 420 477 420 415 360 360 360 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 122 144 141 153 135 134 116 124 111 102
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 19 0 0
Omsättning 731 686 992 1 929 1 354 1 970 2 158 1 660 1 339 999
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 731 686 992 1 929 1 329 1 803 2 030 1 660 1 339 500
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 585 578 645 569 562 487 557 509 250
Rörelseresultat, EBITDA 71 13 133 54 40 324 426 479 448 250
Nettoomsättningförändring 6,56% -30,85% -48,57% 45,15% -26,29% -11,18% 22,29% 23,97% 34,03% -%
Du Pont-modellen 11,49% 33,56% 16,06% 8,18% 6,76% 1,24% 0,81% 0,74% 1,96% 4,83%
Vinstmarginal 9,71% 35,71% 13,41% 2,80% 3,01% 0,89% 0,69% 0,78% 2,84% 5,61%
Bruttovinstmarginal 93,71% 89,94% 69,25% 43,65% 52,75% 46,92% 58,52% 93,13% 98,28% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,30% 76,24% 28,43% 8,92% 16,93% 37,27% 31,23% 5,84% -2,76% -2,00%
Soliditet 43,33% 70,53% 32,84% 25,54% 38,01% 15,32% 10,81% 11,32% 9,85% 13,46%
Kassalikviditet 149,70% 303,38% 137,36% 135,25% 161,31% 332,53% 260,10% 123,95% 93,77% 96,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...