Visa allt om Slutplattan DYXJO 98370 AB
Visa allt om Slutplattan DYXJO 98370 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 025 2 041 2 142 2 313 2 341 2 631 2 951 2 954 2 914 3 052
Övrig omsättning 507 - 11 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 -172 -93 43 167 -17 52 -158 -9 -48
Resultat efter finansnetto 240 -173 -95 42 160 -20 51 -158 -17 -73
Årets resultat 240 -173 -95 42 160 -20 51 -158 -17 -73
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 129 180 80 122 136 161 0 209 548
Omsättningstillgångar 580 209 262 391 300 201 280 366 338 239
Tillgångar 581 338 441 471 422 337 442 366 547 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 -48 125 220 178 -57 -37 -88 70 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 171 225
Kortfristiga skulder 389 386 317 251 245 394 479 454 305 475
Skulder och eget kapital 581 338 441 471 422 337 442 366 547 787
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 5 31 92 92 124 198 216 211 215 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 634 607 0 505 390 579 574 594 439 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 217 219 546 193 165 280 287 254 224 219
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 532 2 041 2 153 2 313 2 341 2 631 2 951 2 954 2 914 3 052
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 675 680 714 771 1 171 658 738 739 971 763
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 288 284 264 343 266 271 266 293 232
Rörelseresultat, EBITDA 247 -121 -43 86 210 20 64 51 330 294
Nettoomsättningförändring -0,78% -4,72% -7,39% -1,20% -11,02% -10,84% -0,10% 1,37% -4,52% -%
Du Pont-modellen 41,48% -50,89% -21,09% 9,13% 39,57% -5,04% 11,99% -42,90% -1,46% -6,10%
Vinstmarginal 11,90% -8,43% -4,34% 1,86% 7,13% -0,65% 1,80% -5,31% -0,27% -1,57%
Bruttovinstmarginal 66,37% 66,19% 66,29% 64,94% 64,03% 63,32% 62,08% 61,00% 61,29% 58,26%
Rörelsekapital/omsättning 9,43% -8,67% -2,57% 6,05% 2,35% -7,34% -6,74% -2,98% 1,13% -7,73%
Soliditet 32,87% -14,20% 28,34% 46,71% 42,18% -16,91% -8,37% -24,04% 12,80% 11,05%
Kassalikviditet 149,10% 46,63% 70,66% 141,43% 108,16% 42,39% 49,27% 72,03% 98,03% 42,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...