Visa allt om Ysane Entreprenad AB
Visa allt om Ysane Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 083 1 106 1 198 1 312 1 456 1 501 1 586 1 635 1 635 1 502
Övrig omsättning - 9 - 472 389 401 358 371 1 099 453
Rörelseresultat (EBIT) -109 -167 -171 324 143 -355 -344 -64 223 -372
Resultat efter finansnetto -129 -101 -187 298 31 -455 -422 -149 159 -418
Årets resultat -129 -101 -187 298 31 -455 -422 -149 159 -343
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 155 166 184 299 711 892 1 085 1 281 1 472
Omsättningstillgångar 331 286 372 564 534 635 463 805 677 766
Tillgångar 480 440 538 748 833 1 347 1 355 1 890 1 958 2 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -854 -725 -624 -437 -735 -766 -311 111 259 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 725 813 921 977 1 286 1 458 1 372 1 320 1 141 1 493
Kortfristiga skulder 608 352 241 208 282 654 294 460 557 643
Skulder och eget kapital 480 440 538 748 833 1 347 1 355 1 890 1 958 2 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 622 526 514 509 592 598
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 700 708 771 761 7 0 0 0 4 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 270 261 278 287 293 225 223 222 245 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 083 1 115 1 198 1 784 1 845 1 902 1 944 2 006 2 734 1 955
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 542 553 399 437 485 500 529 545 545 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 491 350 350 337 250 263 250 301 277
Rörelseresultat, EBITDA -96 -150 -149 347 274 -168 -108 181 494 -137
Nettoomsättningförändring -2,08% -7,68% -8,69% -9,89% -3,00% -5,36% -3,00% 0,00% 8,85% -%
Du Pont-modellen -21,04% -17,27% -31,04% 44,25% 18,25% -25,98% -25,02% -3,07% 11,44% -16,58%
Vinstmarginal -9,33% -6,87% -13,94% 25,23% 10,44% -23,32% -21,37% -3,55% 13,70% -24,70%
Bruttovinstmarginal 98,71% 98,19% 99,08% 99,24% 95,60% 69,89% 73,01% 65,32% 67,34% 73,24%
Rörelsekapital/omsättning -25,58% -5,97% 10,93% 27,13% 17,31% -1,27% 10,66% 21,10% 7,34% 8,19%
Soliditet -177,92% -164,77% -115,99% -58,42% -88,24% -56,87% -22,95% 5,87% 13,23% 4,51%
Kassalikviditet 51,32% 75,85% 114,11% 202,88% 125,53% 66,21% 78,57% 91,09% 76,30% 84,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...