Visa allt om Hörby Sotnings AB
Visa allt om Hörby Sotnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 405 1 477 1 725 1 634 1 705 1 495 1 708 1 492 1 730 1 127
Övrig omsättning - 24 143 127 147 151 71 126 141 142
Rörelseresultat (EBIT) 73 -81 -25 -39 218 73 24 7 29 23
Resultat efter finansnetto 55 -95 -33 -46 222 79 27 11 30 24
Årets resultat 55 -95 -33 -37 153 66 22 12 18 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 585 374 57 76 39 22 42 66 84 78
Omsättningstillgångar 196 402 482 631 621 872 785 740 750 583
Tillgångar 781 776 539 707 661 894 828 807 834 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 193 138 233 266 303 298 231 210 198 280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 8 0 12 17 23 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 298 260 0 153 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 291 379 306 288 349 596 584 581 614 364
Skulder och eget kapital 781 776 539 707 661 894 828 807 834 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 487 368 200 216 204 210 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 505 642 731 244 243 579 684 617 694 407
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 244 312 356 323 267 373 427 383 421 271
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 148 0 0 0 100
Omsättning 1 405 1 501 1 868 1 761 1 852 1 646 1 779 1 618 1 871 1 269
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 3 3 3 3 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 703 - 575 545 568 498 427 373 433 376
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 - 384 359 303 386 333 303 332 279
Rörelseresultat, EBITDA 98 -61 -6 -19 233 86 48 37 55 49
Nettoomsättningförändring -4,87% -14,38% 5,57% -4,16% 14,05% -12,47% 14,48% -13,76% 53,50% -%
Du Pont-modellen 9,35% -10,44% -4,64% -5,52% 34,04% 8,84% 3,26% 1,36% 3,72% 3,63%
Vinstmarginal 5,20% -5,48% -1,45% -2,39% 13,20% 5,28% 1,58% 0,74% 1,79% 2,13%
Bruttovinstmarginal 95,16% 97,63% 96,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,76% 1,56% 10,20% 20,99% 15,95% 18,46% 11,77% 10,66% 7,86% 19,43%
Soliditet 24,71% 17,78% 43,23% 37,62% 46,73% 33,33% 28,97% 27,54% 25,73% 44,21%
Kassalikviditet 67,35% 106,07% 157,52% 219,10% 177,94% 146,31% 132,02% 125,47% 120,68% 157,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...