Visa allt om Moonstream AB
Visa allt om Moonstream AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 307 420 440 694 478 333 189 568 590 598
Övrig omsättning - 15 6 - - 130 - 66 - -
Rörelseresultat (EBIT) -136 80 10 -41 -14 53 -33 10 11 45
Resultat efter finansnetto -137 78 6 -55 69 58 -35 -12 13 39
Årets resultat -75 36 0 8 -15 43 0 -2 9 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 230 149 355 447 371 227 276 143 187
Omsättningstillgångar 38 174 224 110 78 70 68 110 104 148
Tillgångar 214 404 374 465 526 441 295 387 248 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 173 137 137 128 143 100 101 103 95
Obeskattade reserver 0 62 31 26 90 6 6 41 51 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 110 144 209 232 244 140 108 53 110
Kortfristiga skulder 26 59 62 93 75 49 49 136 41 81
Skulder och eget kapital 214 404 374 465 526 441 295 387 248 336
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 133 - - 0 0 89 0 184 174 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 86 127 202 148 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 54 37 51 78 69 43 21 105 114 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 307 435 446 694 478 463 189 634 590 598
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 307 420 440 694 478 333 189 568 590 598
Personalkostnader per anställd (tkr) 207 141 187 304 237 152 23 309 296 336
Rörelseresultat, EBITDA -82 122 56 -23 36 129 45 83 72 104
Nettoomsättningförändring -26,90% -4,55% -36,60% 45,19% 43,54% 76,19% -66,73% -3,73% -1,34% -%
Du Pont-modellen -63,08% 19,80% 2,94% -10,11% 14,64% 14,29% -9,83% 3,36% 7,26% 12,50%
Vinstmarginal -43,97% 19,05% 2,50% -6,77% 16,11% 18,92% -15,34% 2,29% 3,05% 7,02%
Bruttovinstmarginal 80,78% 91,43% 90,45% 73,92% 90,17% 90,39% 93,12% 92,78% 91,86% 96,15%
Rörelsekapital/omsättning 3,91% 27,38% 36,82% 2,45% 0,63% 6,31% 10,05% -4,58% 10,68% 11,20%
Soliditet 45,79% 54,79% 43,10% 33,58% 36,94% 33,43% 35,40% 33,73% 56,34% 39,20%
Kassalikviditet 146,15% 294,92% 361,29% 118,28% 104,00% 142,86% 138,78% 80,88% 253,66% 167,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...