Visa allt om Predire Testcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 206 14 123 13 944 16 432 17 043 12 609 11 699 18 375 10 428 11 194
Övrig omsättning 1 022 307 1 136 - 226 223 59 322 1 217 727
Rörelseresultat (EBIT) 2 871 3 027 3 222 2 523 3 783 1 734 1 086 4 195 2 080 890
Resultat efter finansnetto 3 393 4 559 3 171 2 304 3 428 1 385 524 3 075 1 350 395
Årets resultat 2 937 5 912 1 734 1 834 2 105 686 731 1 110 2 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 972 18 569 12 813 12 654 14 347 11 344 13 341 15 778 17 199 18 105
Omsättningstillgångar 3 190 3 001 3 297 5 059 6 575 4 264 3 468 5 057 2 810 2 932
Tillgångar 17 162 21 569 16 110 17 713 20 922 15 608 16 809 20 835 20 009 21 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 648 8 711 4 549 5 815 4 571 3 203 2 518 2 486 1 976 2 063
Obeskattade reserver 2 105 2 299 5 177 4 743 4 938 4 398 3 998 4 558 3 242 1 952
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 382 6 020 3 168 2 990 6 235 4 972 6 859 8 519 8 249 12 769
Kortfristiga skulder 5 027 4 539 3 216 4 164 5 178 3 034 3 435 5 271 6 541 4 253
Skulder och eget kapital 17 162 21 569 16 110 17 713 20 922 15 608 16 809 20 835 20 009 21 037
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 812 726 792 762 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 4 721 4 449 4 888 5 527 4 572 2 324 2 567 1 752 1 169 2 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 2 028 1 878 2 012 2 221 1 926 1 353 1 300 1 018 796 759
Utdelning till aktieägare 3 000 6 000 1 750 1 000 0 0 0 700 600 89
Omsättning 15 228 14 430 15 080 16 432 17 269 12 832 11 758 18 697 11 645 11 921
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 14 15 13 10 10 8 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 184 1 177 996 1 095 1 311 1 261 1 170 2 297 1 490 1 399
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 542 493 493 487 457 458 452 397 395
Rörelseresultat, EBITDA 4 075 4 250 4 562 4 580 5 585 3 552 3 327 6 560 3 757 2 309
Nettoomsättningförändring 0,59% 1,28% -15,14% -3,59% 35,17% 7,78% -36,33% 76,21% -6,84% -%
Du Pont-modellen 21,27% 22,74% 20,74% 15,03% 18,08% 10,46% 5,20% 17,84% 10,06% 4,45%
Vinstmarginal 25,70% 34,72% 23,97% 16,20% 22,20% 12,94% 7,47% 20,23% 19,30% 8,37%
Bruttovinstmarginal 93,06% 94,76% 94,15% 93,50% 88,86% 86,34% 87,55% 75,76% 79,58% 68,34%
Rörelsekapital/omsättning -12,93% -10,89% 0,58% 5,45% 8,20% 9,75% 0,28% -1,16% -35,78% -11,80%
Soliditet 42,48% 48,70% 53,30% 52,56% 39,24% 41,29% 32,51% 27,68% 21,54% 16,49%
Kassalikviditet 63,46% 66,12% 102,52% 121,49% 126,98% 140,54% 100,96% 95,94% 42,96% 68,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...