Visa allt om Elektro Dopp Lack AB
Visa allt om Elektro Dopp Lack AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 665 9 382 7 853 7 852 7 953 6 602 4 537 8 962 12 168 10 826
Övrig omsättning 961 771 459 536 471 248 20 432 157 91
Rörelseresultat (EBIT) 682 1 971 875 1 284 1 120 626 -1 665 -154 1 594 1 627
Resultat efter finansnetto 674 1 965 869 1 279 1 115 618 -1 662 -148 1 627 1 635
Årets resultat 810 1 656 505 732 1 115 618 -1 662 -148 1 167 1 176
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 114 83 125 210 274 372 1 250 893 739
Omsättningstillgångar 2 807 3 823 3 396 3 471 2 327 2 083 1 191 2 392 4 296 4 587
Tillgångar 2 934 3 937 3 479 3 596 2 537 2 356 1 563 3 642 5 189 5 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 994 2 184 1 728 2 224 1 492 1 378 760 2 422 3 732 3 406
Obeskattade reserver 0 365 525 306 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 940 1 388 1 226 1 066 1 045 979 804 1 220 1 456 1 921
Skulder och eget kapital 2 934 3 937 3 479 3 596 2 537 2 356 1 563 3 642 5 189 5 326
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 2 300 2 651 816 816 896 932 918
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 532 3 347 2 709 0 0 1 252 985 2 305 2 726 2 084
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 445 1 143 933 845 876 757 776 1 336 1 487 1 529
Utdelning till aktieägare 800 2 000 1 200 1 001 0 0 0 0 1 163 840
Omsättning 9 626 10 153 8 312 8 388 8 424 6 850 4 557 9 394 12 325 10 917
Nyckeltal
Antal anställda 12 6 6 6 9 7 5 12 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 722 1 564 1 309 1 309 884 943 907 747 936 1 083
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 750 647 568 434 454 585 420 435 468
Rörelseresultat, EBITDA 725 2 009 944 1 399 1 246 757 -1 528 -43 1 687 1 880
Nettoomsättningförändring -7,64% 19,47% 0,01% -1,27% 20,46% 45,51% -49,38% -26,35% 12,40% -%
Du Pont-modellen 23,24% 50,06% 25,15% 35,71% 44,19% 26,57% -105,95% -3,73% 31,45% 30,77%
Vinstmarginal 7,87% 21,01% 11,14% 16,35% 14,10% 9,48% -36,50% -1,52% 13,41% 15,14%
Bruttovinstmarginal 96,02% 97,73% 95,72% 97,30% 96,87% 96,08% 94,49% 99,70% 97,99% 98,34%
Rörelsekapital/omsättning 10,01% 25,95% 27,63% 30,63% 16,12% 16,72% 8,53% 13,08% 23,34% 24,63%
Soliditet 33,88% 62,71% 61,44% 68,12% 58,81% 58,49% 48,62% 66,50% 71,92% 63,95%
Kassalikviditet 134,64% 263,69% 266,80% 315,95% 210,33% 201,74% 135,82% 180,82% 284,00% 233,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...