Visa allt om Skylt & Dekorfabriken i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 717 8 271 8 053 8 264 9 085 6 416 7 307 6 984 5 867 5 359
Övrig omsättning - 63 - 233 - - - 311 - -
Rörelseresultat (EBIT) 795 726 1 424 1 025 1 802 203 335 1 006 608 265
Resultat efter finansnetto 807 746 1 495 1 079 1 837 208 398 1 009 618 263
Årets resultat 1 079 547 828 594 1 008 132 194 519 439 256
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 462 514 403 443 484 458 443 652 686 499
Omsättningstillgångar 5 459 5 299 5 415 4 751 4 599 2 794 3 076 2 872 2 085 1 773
Tillgångar 5 922 5 813 5 817 5 194 5 082 3 252 3 520 3 523 2 771 2 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 187 2 708 2 761 2 533 2 539 1 530 1 548 1 804 1 585 1 207
Obeskattade reserver 982 1 562 1 542 1 179 916 456 434 317 46 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 753 1 543 1 515 1 483 1 628 1 265 1 537 1 402 1 140 1 024
Skulder och eget kapital 5 922 5 813 5 817 5 194 5 082 3 252 3 520 3 523 2 771 2 273
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 1 278 1 170 1 155 1 255 1 016 579
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 410 372 372 372 324 324
Löner till övriga anställda 2 783 2 543 2 089 2 446 962 785 697 713 494 1 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 009 912 764 878 793 761 728 799 653 656
Utdelning till aktieägare 1 200 600 600 600 600 0 150 450 300 60
Omsättning 8 717 8 334 8 053 8 497 9 085 6 416 7 307 7 295 5 867 5 359
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 7 7 6 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 245 1 182 1 342 1 181 1 298 1 069 1 218 1 164 1 173 893
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 501 480 484 440 467 441 466 437 384
Rörelseresultat, EBITDA 847 775 1 464 1 066 1 843 227 358 1 027 645 297
Nettoomsättningförändring 5,39% 2,71% -2,55% -9,04% 41,60% -12,19% 4,62% 19,04% 9,48% -%
Du Pont-modellen 13,63% 12,83% 25,68% 20,77% 36,17% 6,40% 11,31% 29,52% 22,52% 11,88%
Vinstmarginal 9,26% 9,02% 18,55% 13,06% 20,23% 3,24% 5,45% 14,89% 10,64% 5,04%
Bruttovinstmarginal 73,20% 73,28% 70,12% 68,95% 70,57% 71,29% 67,98% 72,64% 72,85% 75,97%
Rörelsekapital/omsättning 42,51% 45,41% 48,43% 39,55% 32,70% 23,83% 21,06% 21,05% 16,11% 13,98%
Soliditet 66,75% 67,54% 67,00% 65,50% 63,24% 57,38% 52,85% 57,68% 58,39% 54,43%
Kassalikviditet 311,41% 343,42% 357,43% 320,36% 282,49% 220,87% 200,13% 204,85% 182,89% 173,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...