Visa allt om Årneby Advisory AB
Visa allt om Årneby Advisory AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 124 165 113 926 314 315 98 211 93 160
Övrig omsättning - - 100 - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -106 18 509 -34 11 -30 -143 -459 -108
Resultat efter finansnetto -11 -106 18 509 -34 11 -30 -143 -459 -109
Årets resultat -11 -106 18 509 -34 11 -30 -143 -459 -109
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 4 12 22
Omsättningstillgångar 167 166 270 620 82 96 50 103 221 97
Tillgångar 167 166 270 620 82 96 51 107 234 119
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 75 131 413 -95 -62 -72 -42 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 92 140 207 178 158 124 150 133 18
Skulder och eget kapital 167 166 270 620 82 96 51 107 234 119
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 124 165 213 926 314 315 98 211 94 160
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 315 98 211 93 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 2 27 -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -106 18 509 -34 12 -27 -135 -450 -99
Nettoomsättningförändring -24,85% 46,02% -87,80% 194,90% -0,32% 221,43% -53,55% 126,88% -41,88% -%
Du Pont-modellen -6,59% -63,86% 6,67% 82,10% -41,46% 11,46% -58,82% -133,64% -196,15% -90,76%
Vinstmarginal -8,87% -64,24% 15,93% 54,97% -10,83% 3,49% -30,61% -67,77% -493,55% -67,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 97,35% 80,35% 34,08% 39,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,81% 44,85% 115,04% 44,60% -30,57% -19,68% -75,51% -22,27% 94,62% 49,38%
Soliditet 38,32% 45,18% 48,52% 66,61% -115,85% -64,58% -141,18% -39,25% 43,16% 84,87%
Kassalikviditet 160,58% 180,43% 192,86% 299,52% 46,07% 60,76% 40,32% 68,67% 166,17% 538,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...