Visa allt om Epikura AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 073 4 111 3 637 3 289 3 096 2 786 1 783 2 140 1 001 1 179
Övrig omsättning 147 153 36 1 154 112 25 - - 20
Rörelseresultat (EBIT) 1 069 856 863 59 777 609 114 259 59 125
Resultat efter finansnetto 947 800 704 -129 613 544 106 259 51 121
Årets resultat 892 571 333 -18 263 275 61 135 58 114
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 244 4 935 4 623 4 810 4 220 4 400 1 699 77 90 130
Omsättningstillgångar 1 035 1 963 1 754 1 206 1 589 943 656 864 539 381
Tillgångar 6 279 6 897 6 377 6 016 5 809 5 343 2 355 941 629 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 699 1 307 987 654 672 536 261 290 244 186
Obeskattade reserver 497 705 631 360 471 251 87 67 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 256 3 767 3 670 3 975 3 527 3 664 1 302 109 103 108
Kortfristiga skulder 827 1 118 1 090 1 027 1 140 893 705 475 282 210
Skulder och eget kapital 6 279 6 897 6 377 6 016 5 809 5 343 2 355 941 629 511
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 325 205 240 295 300 298 171 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 103 1 072 638 508 460 506 410 324 159 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 431 392 368 309 353 327 222 201 102 224
Utdelning till aktieägare 700 500 250 0 0 127 0 90 89 0
Omsättning 4 220 4 264 3 673 3 290 3 250 2 898 1 808 2 140 1 001 1 199
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 358 1 370 1 212 1 096 1 032 1 393 892 1 070 501 590
Personalkostnader per anställd (tkr) 582 549 451 335 352 655 513 485 258 337
Rörelseresultat, EBITDA 1 408 1 254 1 153 329 959 753 151 293 111 191
Nettoomsättningförändring -0,92% 13,03% 10,58% 6,23% 11,13% 56,25% -16,68% 113,79% -15,10% -%
Du Pont-modellen 17,12% 13,51% 13,56% 1,03% 13,55% 11,44% 4,93% 28,37% 9,38% 24,66%
Vinstmarginal 26,39% 22,67% 23,78% 1,89% 25,42% 21,93% 6,51% 12,48% 5,89% 10,69%
Bruttovinstmarginal 94,97% 91,78% 94,47% 93,10% 92,93% 93,22% 94,22% 98,18% 95,10% 95,34%
Rörelsekapital/omsättning 5,11% 20,55% 18,26% 5,44% 14,50% 1,79% -2,75% 18,18% 25,67% 14,50%
Soliditet 33,23% 26,92% 23,20% 15,28% 17,54% 13,49% 13,81% 35,94% 38,79% 37,24%
Kassalikviditet 118,02% 168,87% 154,04% 109,83% 132,54% 97,65% 84,68% 170,53% 175,89% 165,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...