Visa allt om Längorna AB
Visa allt om Längorna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 846 4 203 4 272 4 577 5 288 5 926 7 163 4 943 4 769 3 018
Övrig omsättning - - - 34 - - - - 13 12
Rörelseresultat (EBIT) 64 49 -68 123 183 73 131 2 419 7
Resultat efter finansnetto 4 -8 -123 70 138 -5 58 -79 404 -3
Årets resultat 4 -8 -88 49 72 29 36 -39 215 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 7 10 57 250 392 422 84 114
Omsättningstillgångar 2 155 2 029 1 970 1 977 1 659 2 015 1 858 1 636 1 396 1 238
Tillgångar 2 155 2 033 1 977 1 987 1 716 2 265 2 250 2 058 1 480 1 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 414 422 510 461 390 370 334 374 159
Obeskattade reserver 0 0 0 35 35 0 50 50 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 822 759 828 713 753 1 006 1 035 953 179 0
Kortfristiga skulder 914 859 727 729 467 870 794 721 827 1 193
Skulder och eget kapital 2 155 2 033 1 977 1 987 1 716 2 265 2 250 2 058 1 480 1 352
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 121 56 125 111
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 948 979 1 012 1 154 1 064 906 499 348 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 310 275 292 345 322 257 180 117 38 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 3 846 4 203 4 272 4 611 5 288 5 926 7 163 4 943 4 782 3 030
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 4 4 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 769 841 854 915 1 322 1 482 1 791 1 648 4 769 3 018
Personalkostnader per anställd (tkr) 252 263 268 317 356 303 213 212 209 211
Rörelseresultat, EBITDA 67 53 -65 166 261 166 228 81 435 51
Nettoomsättningförändring -8,49% -1,62% -6,66% -13,45% -10,77% -17,27% 44,91% 3,65% 58,02% -%
Du Pont-modellen 3,02% 2,41% -3,44% 6,19% 10,66% 3,31% 5,87% 0,34% 28,78% 0,52%
Vinstmarginal 1,69% 1,17% -1,59% 2,69% 3,46% 1,27% 1,84% 0,14% 8,93% 0,23%
Bruttovinstmarginal 53,56% 54,10% 57,30% 63,97% 54,67% 48,79% 37,90% 41,65% 32,84% 23,76%
Rörelsekapital/omsättning 32,27% 27,84% 29,10% 27,27% 22,54% 19,32% 14,85% 18,51% 11,93% 1,49%
Soliditet 19,44% 20,36% 21,35% 26,97% 28,37% 17,22% 18,08% 17,98% 30,14% 11,76%
Kassalikviditet 10,61% 15,02% 12,38% 14,54% 26,12% 10,46% 56,68% 22,88% 96,61% 81,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...