Visa allt om Svensk Lantstruts AB
Visa allt om Svensk Lantstruts AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 - - - - 10 - - 5 5
Rörelseresultat (EBIT) -7 0 -7 -7 -9 -6 -10 -86 -24 -37
Resultat efter finansnetto -57 0 -7 -7 -9 -6 -10 -86 -24 -37
Årets resultat -57 0 -7 -7 -9 -6 -10 -86 -24 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 50 50 50 50 50 50 50 129 158
Omsättningstillgångar 22 205 404 411 418 432 23 11 12 36
Tillgångar 22 255 454 461 468 482 73 61 141 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 -74 -74 -68 -61 -52 -46 -35 51 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 330 529 529 529 534 119 97 90 139
Skulder och eget kapital 22 255 454 461 468 482 73 61 141 194
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 0 0 0 0 10 0 0 5 5
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 0 -7 -7 -9 -6 -10 -7 5 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% -29,02% -16,30% -14,75% -13,03% -10,79% -63,01% -57,38% 36,17% 27,84%
Kassalikviditet -% 62,12% 76,37% 77,69% 79,02% 80,90% 19,33% 11,34% 13,33% 25,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...