Visa allt om Padiv AB
Visa allt om Padiv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 186 118 0 0 755 870 806 806 866 750
Övrig omsättning - - 3 - - - - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 42 97 -8 -58 -61 58 -83 5 174 -34
Resultat efter finansnetto 33 88 -53 -192 -35 62 -89 0 167 -36
Årets resultat 33 88 -53 -192 -35 62 -89 -2 157 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 0 0 0 0 199 285 227 290 338
Omsättningstillgångar 195 184 107 115 336 282 216 287 344 276
Tillgångar 215 184 107 115 336 481 501 514 634 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 149 61 94 286 321 259 378 430 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 0 67 157 64 128 261
Kortfristiga skulder 33 35 46 19 50 94 86 72 76 69
Skulder och eget kapital 215 184 107 115 336 481 501 514 634 613
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 34 - 0 0 50 0 33 43 92 111
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 239 202 279 227 140 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 11 - 0 7 105 91 85 85 88 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 30 50 10
Omsättning 186 118 3 0 755 870 806 806 892 750
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 755 435 403 403 433 375
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 398 175 203 183 162 170
Rörelseresultat, EBITDA 47 97 -8 -58 -61 94 2 68 237 31
Nettoomsättningförändring 57,63% -% -% -100,00% -13,22% 7,94% 0,00% -6,93% 15,47% -%
Du Pont-modellen 19,53% 53,26% -% -% -6,25% 13,93% -16,57% 1,36% 28,08% -5,38%
Vinstmarginal 22,58% 83,05% -% -% -2,78% 7,70% -10,30% 0,87% 20,55% -4,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% 78,68% 78,51% 75,06% 79,78% 84,30% 74,93%
Rörelsekapital/omsättning 87,10% 126,27% -% -% 37,88% 21,61% 16,13% 26,67% 30,95% 27,60%
Soliditet 84,65% 80,98% 57,01% 81,74% 85,12% 66,74% 51,70% 73,54% 67,82% 46,17%
Kassalikviditet 590,91% 525,71% 232,61% 605,26% 672,00% 300,00% 251,16% 398,61% 452,63% 400,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...