Visa allt om GC Management AB
Visa allt om GC Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 422 347 - 574 545 530 493 395 496 341
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 -28 - 26 46 65 21 -8 87 40
Resultat efter finansnetto 56 -33 - 18 23 57 -3 -35 62 16
Årets resultat 56 -33 - 18 23 57 -3 -35 62 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 - 0 0 2 2 2 2 2
Omsättningstillgångar 62 26 - 33 158 61 40 72 60 46
Tillgångar 62 26 - 33 158 64 42 75 62 48
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 -41 - -35 -53 -76 -133 -130 -95 -158
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 42 - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 26 - 68 211 139 175 205 157 205
Skulder och eget kapital 62 26 - 33 158 64 42 75 62 48
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 227 221 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 65 69 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 422 347 - 574 545 530 493 395 496 341
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 422 347 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 61 -28 - 54 46 65 21 -8 87 40
Nettoomsättningförändring 21,61% -% -% 5,32% 2,83% 7,51% 24,81% -20,36% 45,45% -%
Du Pont-modellen 98,39% -107,69% -% 78,79% 29,11% 101,56% 50,00% -10,67% 140,32% 83,33%
Vinstmarginal 14,45% -8,07% -% 4,53% 8,44% 12,26% 4,26% -2,03% 17,54% 11,73%
Bruttovinstmarginal 85,07% 78,10% -% 16,38% 13,58% 14,53% 13,18% 8,35% 29,84% 32,26%
Rörelsekapital/omsättning 10,43% 0,00% -% -6,10% -9,72% -14,72% -27,38% -33,67% -19,56% -46,63%
Soliditet 22,58% -157,69% -% -106,06% -33,54% -118,75% -316,67% -173,33% -153,23% -329,17%
Kassalikviditet 344,44% 100,00% -% 48,53% 74,88% 43,88% 22,86% 35,12% 38,22% 22,44%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...