Visa allt om Färg & Kakelmästar'n LJ AB
Visa allt om Färg & Kakelmästar'n LJ AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 347 1 548 2 188 2 222 3 998 3 698 4 005 3 604 3 887 4 697
Övrig omsättning 23 23 40 278 - 88 - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) 45 39 89 127 108 124 145 178 139 333
Resultat efter finansnetto 7 4 49 60 76 33 26 55 82 283
Årets resultat 7 4 36 41 40 26 19 36 58 282
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 110 64 74 173 107 223 280 227 291
Omsättningstillgångar 1 590 1 582 1 697 1 932 2 048 2 078 1 915 1 727 1 613 2 091
Tillgångar 1 677 1 692 1 760 2 005 2 221 2 186 2 139 2 006 1 840 2 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 709 703 699 663 622 582 556 537 501 602
Obeskattade reserver 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 527 625 657 756 895 933 741 933 683 519
Kortfristiga skulder 421 344 384 566 685 671 841 536 657 1 261
Skulder och eget kapital 1 677 1 692 1 760 2 005 2 221 2 186 2 139 2 006 1 840 2 382
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 77 139 25 81 90 171 226 310 74
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 498 411 658 667 1 073 1 094 724 397 545 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 150 168 84 215 399 366 287 300 302 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 370 1 571 2 228 2 500 3 998 3 786 4 005 3 604 3 887 4 714
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 3 5 5 5 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 674 516 547 741 800 740 801 1 201 972 1 174
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 229 247 318 315 313 247 384 301 223
Rörelseresultat, EBITDA 101 88 130 161 137 146 228 258 204 424
Nettoomsättningförändring -12,98% -29,25% -1,53% -44,42% 8,11% -7,67% 11,13% -7,28% -17,25% -%
Du Pont-modellen 2,68% 2,30% 5,06% 6,33% 4,86% 5,67% 6,78% 8,87% 7,55% 14,02%
Vinstmarginal 3,34% 2,52% 4,07% 5,72% 2,70% 3,35% 3,62% 4,94% 3,58% 7,11%
Bruttovinstmarginal 77,43% 64,99% 66,18% 61,61% 59,88% 64,55% 53,88% 60,60% 55,31% 49,58%
Rörelsekapital/omsättning 86,79% 79,97% 60,01% 61,48% 34,09% 38,05% 26,82% 33,05% 24,59% 17,67%
Soliditet 43,21% 42,47% 40,60% 33,80% 28,67% 26,62% 25,99% 26,77% 27,23% 25,27%
Kassalikviditet 55,11% 50,87% 75,26% 74,91% 70,36% 72,58% 37,22% 43,47% 42,92% 49,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...