Visa allt om Hälsobutiken Orminge Centrum AB
Visa allt om Hälsobutiken Orminge Centrum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 338 909 838 967 763 1 607 156
Övrig omsättning - - 26 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 8 -70 54 5 71 -37 121 3
Resultat efter finansnetto 0 0 7 -70 52 1 71 -36 121 3
Årets resultat 0 0 7 -70 38 -1 61 -36 111 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 62 62 62 62 62 62 67 69 71
Omsättningstillgångar 0 0 0 21 248 239 245 208 527 78
Tillgångar 63 62 62 84 310 301 307 274 596 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 58 58 51 187 149 150 89 175 65
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 4 4 33 123 152 157 185 421 85
Skulder och eget kapital 63 62 62 84 310 301 307 274 596 149
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 180 479 426 450 382 875 83
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 64 161 146 153 136 280 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 26 338 909 838 967 763 1 607 156
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 338 909 838 967 763 1 607 156
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 245 641 571 603 519 1 226 105
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 8 -70 54 5 71 -35 124 7
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -62,82% 8,47% -13,34% 26,74% -52,52% 930,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -83,33% 17,42% 1,66% 23,13% -12,77% 20,30% 2,01%
Vinstmarginal -% -% -% -20,71% 5,94% 0,60% 7,34% -4,59% 7,53% 1,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -3,55% 13,75% 10,38% 9,10% 3,01% 6,60% -4,49%
Soliditet 92,06% 93,55% 93,55% 60,71% 60,32% 49,50% 48,86% 32,48% 29,36% 43,62%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 63,64% 201,63% 157,24% 156,05% 112,43% 125,18% 91,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...