Visa allt om Imex Lagerservice AB
Visa allt om Imex Lagerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 690 23 412 21 183 17 810 17 118 15 688 14 394 13 461 11 426 10 997
Övrig omsättning 349 286 548 2 575 882 708 36 96 329 27
Rörelseresultat (EBIT) 2 621 3 511 3 810 3 648 3 133 2 518 3 203 1 455 1 040 708
Resultat efter finansnetto 6 458 4 441 2 881 2 378 2 142 1 810 2 201 435 230 69
Årets resultat 5 643 3 457 2 854 1 018 1 616 1 332 2 057 297 127 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 193 27 123 24 874 22 167 21 007 21 495 20 220 19 656 17 990 16 794
Omsättningstillgångar 11 703 6 470 7 049 5 521 4 624 3 445 2 586 1 439 2 409 2 276
Tillgångar 38 896 33 594 31 923 27 688 25 632 24 940 22 806 21 095 20 399 19 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 228 7 250 4 293 2 639 3 821 3 205 2 573 816 519 892
Obeskattade reserver 377 572 401 1 095 402 277 66 153 75 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 760 21 126 20 775 18 924 17 060 17 835 17 432 17 565 16 990 16 230
Kortfristiga skulder 4 532 4 646 6 454 5 030 4 349 3 622 2 734 2 560 2 814 1 947
Skulder och eget kapital 38 896 33 594 31 923 27 688 25 632 24 940 22 806 21 095 20 399 19 069
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 131 0 1 081 1 017 971 951 870
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 271 5 083 3 777 2 660 3 393 2 305 1 865 2 140 1 962 1 775
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 325 1 819 1 555 1 469 1 369 1 431 1 278 1 297 1 254 1 100
Utdelning till aktieägare 800 500 500 1 200 2 200 1 000 700 300 0 200
Omsättning 25 039 23 698 21 731 20 385 18 000 16 396 14 430 13 557 11 755 11 024
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 10 9 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 764 1 672 2 118 1 979 1 902 1 743 1 599 1 496 1 270 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 501 540 593 542 536 462 490 450 401
Rörelseresultat, EBITDA 3 268 4 300 4 604 4 234 3 698 3 153 3 813 2 110 1 406 1 173
Nettoomsättningförändring 5,46% 10,52% 18,94% 4,04% 9,12% 8,99% 6,93% 17,81% 3,90% -%
Du Pont-modellen 17,60% 15,68% 12,14% 13,19% 12,24% 10,68% 14,06% 6,94% 5,15% 3,75%
Vinstmarginal 27,73% 22,51% 18,29% 20,50% 18,33% 16,97% 22,27% 10,87% 9,19% 6,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 64,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,04% 7,79% 2,81% 2,76% 1,61% -1,13% -1,03% -8,33% -3,54% 2,99%
Soliditet 32,19% 22,91% 14,43% 12,45% 16,06% 13,67% 11,50% 4,39% 2,81% 4,68%
Kassalikviditet 253,97% 135,11% 107,08% 101,29% 98,41% 83,43% 93,49% 55,04% 84,54% 115,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...