Visa allt om Båjorten Förvaltning AB
Visa allt om Båjorten Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 187 366 250 186 182 192 210 194 158 152
Övrig omsättning - - 120 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 284 113 103 73 96 136 91 43 79
Resultat efter finansnetto 3 995 140 1 217 530 463 97 606 30 542 86
Årets resultat 3 982 78 1 203 506 438 59 569 4 571 63
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 770 1 640 601 619 637 655 675 694 716 684
Omsättningstillgångar 4 918 1 483 2 138 932 596 509 439 283 215 179
Tillgångar 6 688 3 123 2 739 1 551 1 233 1 164 1 114 977 932 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 358 2 376 2 297 1 095 869 711 772 403 599 228
Obeskattade reserver 0 0 0 15 22 18 0 0 0 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 303 703 413 413 274 394 117 444 310 556
Kortfristiga skulder 28 45 28 28 68 42 225 130 23 20
Skulder och eget kapital 6 688 3 123 2 739 1 551 1 233 1 164 1 114 977 932 863
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 6 000 0 0 0 280 280 0 200 200 0
Omsättning 187 366 370 186 182 192 210 194 158 152
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 73 302 131 121 91 115 156 113 65 94
Nettoomsättningförändring -48,91% 46,40% 34,41% 2,20% -5,21% -8,57% 8,25% 22,78% 3,95% -%
Du Pont-modellen 62,87% 9,16% 44,43% 34,17% 39,01% 8,42% 54,40% 9,93% 58,26% 9,97%
Vinstmarginal 2 248,66% 78,14% 486,80% 284,95% 264,29% 51,04% 288,57% 50,00% 343,67% 56,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 614,97% 392,90% 844,00% 486,02% 290,11% 243,23% 101,90% 78,87% 121,52% 104,61%
Soliditet 95,07% 76,08% 83,86% 71,31% 71,79% 62,22% 69,30% 41,25% 64,27% 31,34%
Kassalikviditet 17 564,29% 3 295,56% 7 635,71% 3 328,57% 876,47% 1 211,90% 195,11% 217,69% 934,78% 895,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...