Visa allt om Vendu Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Vendu Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 728 419 503 525 794 526 468 0 436 425
Övrig omsättning - - - - - - - 374 - -
Rörelseresultat (EBIT) 310 -299 -161 111 257 319 172 155 163 104
Resultat efter finansnetto 249 -383 128 4 -58 122 -739 -74 -36 -111
Årets resultat 249 -383 128 1 -58 157 -739 -74 -36 -87
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 695 3 292 2 679 2 750 5 399 5 458 5 371 5 246 5 494 6 214
Omsättningstillgångar 425 419 1 172 1 801 356 223 192 145 138 90
Tillgångar 4 121 3 711 3 850 4 551 5 755 5 681 5 563 5 390 5 632 6 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 196 581 451 651 709 455 354 428 464
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 300 2 900 3 000 3 000 3 000 3 000 2 950 2 950 2 938 2 988
Kortfristiga skulder 376 616 271 1 100 2 104 1 972 2 158 2 086 2 266 2 851
Skulder och eget kapital 4 121 3 711 3 850 4 551 5 755 5 681 5 563 5 390 5 632 6 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 728 419 503 525 794 526 468 374 436 425
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 385 -227 -89 183 364 391 221 223 233 174
Nettoomsättningförändring 73,75% -16,70% -4,19% -33,88% 50,95% 12,39% -% -100,00% 2,59% -%
Du Pont-modellen 7,52% -7,98% 6,39% 2,88% 4,47% 5,62% -8,88% -% 2,89% 1,65%
Vinstmarginal 42,58% -70,64% 48,91% 24,95% 32,37% 60,65% -105,56% -% 37,39% 24,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,73% -47,02% 179,13% 133,52% -220,15% -332,51% -420,09% -% -488,07% -649,65%
Soliditet 10,80% 5,28% 15,09% 9,91% 11,31% 12,48% 8,18% 6,57% 7,60% 7,36%
Kassalikviditet 113,03% 68,02% 432,47% 163,73% 16,92% 11,31% 8,90% 6,95% 6,09% 3,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...