Visa allt om Östersjövarvet i Norrköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 739 438 - - 746 548 375 567 459 528
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 83 -28 - - 91 -51 -67 -90 -111 -132
Resultat efter finansnetto 83 -28 - - 91 -51 -67 -90 -111 -134
Årets resultat 83 -28 - - 90 1 -2 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 85 - - 100 135 171 224 300 294
Omsättningstillgångar 172 139 - - 158 57 23 81 76 77
Tillgångar 275 223 - - 258 192 194 305 376 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 59 - - 189 99 98 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 54 - - 5 9 74 135 176 202
Kortfristiga skulder 107 110 - - 63 83 21 69 101 69
Skulder och eget kapital 275 223 - - 258 192 194 305 376 370
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 739 438 - - 746 548 375 567 459 528
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 739 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 133 11 - - 126 -6 -10 -5 -16 -50
Nettoomsättningförändring 68,72% -% -% -% 36,13% 46,13% -33,86% 23,53% -13,07% -%
Du Pont-modellen 30,18% -12,56% -% -% 35,27% -26,56% -34,54% -29,51% -29,26% -35,68%
Vinstmarginal 11,23% -6,39% -% -% 12,20% -9,31% -17,87% -15,87% -23,97% -25,00%
Bruttovinstmarginal 88,09% 68,72% -% -% 33,51% 28,10% 20,27% 24,87% 32,68% 56,44%
Rörelsekapital/omsättning 8,80% 6,62% -% -% 12,73% -4,74% 0,53% 2,12% -5,45% 1,52%
Soliditet 51,64% 26,46% -% -% 73,26% 51,56% 50,52% 32,79% 26,60% 27,03%
Kassalikviditet 160,75% 126,36% -% -% 250,79% 68,67% 109,52% 117,39% 75,25% 111,59%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...