Visa allt om Tistron Teknik Aktiebolag
Visa allt om Tistron Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 989 962 1 111 919 1 091 1 019 1 077 1 142 1 135 1 253
Övrig omsättning - - - - 2 - - - 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 346 372 480 311 427 363 345 197 262 227
Resultat efter finansnetto 346 375 488 324 438 365 347 213 271 230
Årets resultat 254 248 322 209 253 220 198 123 144 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 50 41 80 97 104 79 32 64 104
Omsättningstillgångar 1 643 1 497 1 539 1 302 1 248 1 085 1 023 889 792 692
Tillgångar 1 676 1 547 1 579 1 382 1 345 1 190 1 102 920 856 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 749 752 680 671 638 568 470 447 393
Obeskattade reserver 690 673 619 547 513 423 362 287 250 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 173 124 209 156 161 128 172 163 159 219
Skulder och eget kapital 1 676 1 547 1 579 1 382 1 345 1 190 1 102 920 856 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 359 363 357 354 440 501 502 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 417 362 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 41 37 37 37 36 36 63 208 175 218
Utdelning till aktieägare 200 190 250 250 200 220 150 100 100 90
Omsättning 989 962 1 111 919 1 093 1 019 1 077 1 142 1 136 1 254
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 989 962 1 111 919 1 091 1 019 1 077 1 142 1 135 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 398 402 406 394 393 509 710 680 723
Rörelseresultat, EBITDA 363 398 519 350 462 401 382 227 302 287
Nettoomsättningförändring 2,81% -13,41% 20,89% -15,77% 7,07% -5,39% -5,69% 0,62% -9,42% -%
Du Pont-modellen 20,64% 24,31% 30,91% 23,44% 32,57% 30,67% 31,58% 23,15% 31,66% 29,02%
Vinstmarginal 34,98% 39,09% 43,92% 35,26% 40,15% 35,82% 32,31% 18,65% 23,88% 18,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,95% 97,64% 97,96% 97,46% 99,38% 94,25%
Rörelsekapital/omsättning 148,63% 142,72% 119,71% 124,70% 99,63% 93,92% 79,02% 63,57% 55,77% 37,75%
Soliditet 80,68% 82,35% 78,20% 78,37% 78,00% 79,81% 75,75% 73,55% 73,25% 65,92%
Kassalikviditet 949,71% 1 207,26% 736,36% 834,62% 775,16% 847,66% 594,77% 545,40% 498,11% 315,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...