Visa allt om Riva Group AB
Visa allt om Riva Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Nettoomsättning 2 631 988 3 297 4 248 7 109 5 039 5 401 5 287 9 226 6 984
Övrig omsättning - - - - - - - - 29 38
Rörelseresultat (EBIT) -369 -500 -422 -646 -416 -208 -2 233 -584 -576 246
Resultat efter finansnetto -447 -847 -496 -29 -497 32 -2 147 -891 -719 151
Årets resultat -447 83 -96 -29 -22 -10 -1 147 -891 -567 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 819 691 405 477 883 920 713 648 692 854
Omsättningstillgångar 5 388 5 419 4 903 5 099 4 870 4 287 4 292 5 761 6 130 5 263
Tillgångar 6 207 - 5 308 5 577 5 753 5 207 5 004 6 409 6 822 6 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 500 417 513 542 564 574 520 511 530
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 502 480 468 0 0 18 123 228 333 0
Kortfristiga skulder 5 651 5 107 4 422 5 064 5 211 4 626 4 307 5 660 5 978 5 435
Skulder och eget kapital 6 207 - 5 308 5 577 5 753 5 207 5 004 6 409 6 822 6 117
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 250 0 24 158 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 555 1 027 652 1 234 1 573 775 785 806 1 088 822
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 188 355 198 410 23 315 259 289 414 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 631 988 3 297 4 248 7 109 5 039 5 401 5 287 9 255 7 022
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 4 6 3 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 316 329 1 099 1 062 1 185 1 680 2 701 2 644 3 075 1 746
Personalkostnader per anställd (tkr) 373 461 283 411 266 447 522 560 553 280
Rörelseresultat, EBITDA -344 -418 -350 -574 -309 -156 -2 189 -540 -397 310
Nettoomsättningförändring 166,30% -70,03% -22,39% -40,24% 41,08% -6,70% 2,16% -42,69% -% -%
Du Pont-modellen -6,09% -% -7,95% 1,42% -7,20% 1,77% -41,23% -9,11% -7,37% 4,82%
Vinstmarginal -14,37% -62,45% -12,80% 1,86% -5,82% 1,83% -38,20% -11,05% -5,45% 4,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 91,70% 15,59% -15,21% -3,28% -0,48% -37,83% -8,83% -5,27% 5,44%
Rörelsekapital/omsättning -10,00% 31,58% 14,59% 0,82% -4,80% -6,73% -0,28% 1,91% 1,65% -2,46%
Soliditet 0,85% -% 7,86% 9,20% 9,42% 10,83% 11,47% 8,11% 7,49% 10,45%
Kassalikviditet 25,64% 23,85% 22,07% 9,18% 8,39% 7,52% 16,23% 19,82% 40,40% 28,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...