Visa allt om Tidaholms Stormarknad AB
Visa allt om Tidaholms Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 7 114 159 106 201 99 898
Övrig omsättning - 167 - 126 - - 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 141 -24 101 -27 -25 -31 3 120 2 800 2 117
Resultat efter finansnetto -26 141 -20 114 -3 -16 12 3 178 2 717 1 934
Årets resultat -26 113 0 73 -3 -16 1 664 1 936 1 866 169
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 19 19 19 19 19 19 2 073 3 033 3 983
Omsättningstillgångar 109 255 354 792 1 378 2 081 2 803 10 879 11 543 9 238
Tillgångar 128 274 373 811 1 397 2 100 2 822 12 952 14 576 13 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 243 370 770 1 397 2 101 2 817 2 321 1 998 289
Obeskattade reserver 0 0 3 23 0 0 0 2 260 1 790 1 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 400 2 114 3 029
Kortfristiga skulder 32 32 0 19 0 0 5 7 971 8 674 8 224
Skulder och eget kapital 128 274 373 811 1 397 2 100 2 822 12 952 14 576 13 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 535 629 420
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 6 605 6 262 6 077
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 1 0 2 628 2 565 2 362
Utdelning till aktieägare 0 120 240 400 700 700 700 1 168 1 613 157
Omsättning 0 167 0 126 0 0 29 114 159 106 201 99 898
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 28 29 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 4 077 3 662 3 122
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 349 326 277
Rörelseresultat, EBITDA -26 141 -24 101 -27 -25 -31 4 284 3 977 3 243
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -99,99% 7,49% 6,31% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 0,46% 25,36% 19,96% 16,22%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 185,71% 2,88% 2,74% 2,15%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -85,71% 14,84% 14,98% 14,60%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 39 971,43% 2,55% 2,70% 1,02%
Soliditet 75,78% 88,69% 99,82% 97,03% 100,00% 100,05% 99,82% 30,48% 22,55% 11,33%
Kassalikviditet 340,62% 796,88% -% 4 168,42% -% -% 56 060,00% 89,06% 87,10% 60,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...