Visa allt om GN Catering i Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 140 17 288 16 631 14 316 12 854 12 805 12 067 9 069 8 820 8 096
Övrig omsättning 1 258 - - - - - - - - 24
Rörelseresultat (EBIT) 867 2 191 2 021 1 615 611 683 447 679 -59 -266
Resultat efter finansnetto 850 2 163 1 982 890 595 664 432 588 -87 -276
Årets resultat 1 106 1 257 1 028 338 460 -101 -18 352 -87 -126
Balansräkningar (tkr)
2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 122 249 275 310 388 360 378 396 500
Omsättningstillgångar 3 458 3 539 2 539 1 181 1 053 1 046 657 692 436 675
Tillgångar 3 578 3 662 2 788 1 456 1 362 1 434 1 017 1 071 831 1 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 335 1 730 1 173 444 546 87 437 455 103 191
Obeskattade reserver 545 1 120 575 100 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 17 3 18 41 7 12 73 89
Kortfristiga skulder 698 800 1 023 909 798 1 307 573 604 656 896
Skulder och eget kapital 3 578 3 662 2 788 1 456 1 362 1 434 1 017 1 071 831 1 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 228 102 60 525 344 300 305 35 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 710 3 717 3 559 2 951 2 745 3 082 2 878 2 123 2 155 1 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 339 1 196 1 216 904 1 046 1 118 929 800 690 617
Utdelning till aktieägare 400 500 700 300 440 0 200 0 0 0
Omsättning 17 398 17 288 16 631 14 316 12 854 12 805 12 067 9 069 8 820 8 120
Nyckeltal
Antal anställda 22 20 19 15 15 15 17 15 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 734 864 875 954 857 854 710 605 882 810
Personalkostnader per anställd (tkr) 277 230 231 246 269 279 230 204 279 233
Rörelseresultat, EBITDA 875 2 214 2 055 1 662 690 787 556 795 45 -162
Nettoomsättningförändring -6,64% 3,95% 16,17% 11,37% 0,38% 6,12% 33,06% 2,82% 8,94% -%
Du Pont-modellen 24,23% 59,83% 72,49% 110,92% 44,86% 47,63% 44,15% 63,40% -7,10% -22,64%
Vinstmarginal 5,37% 12,67% 12,15% 11,28% 4,75% 5,33% 3,72% 7,49% -0,67% -3,29%
Bruttovinstmarginal 47,92% 51,28% 51,43% 50,35% 49,67% 53,04% 49,91% 54,98% 41,90% 38,02%
Rörelsekapital/omsättning 17,10% 15,84% 9,12% 1,90% 1,98% -2,04% 0,70% 0,97% -2,49% -2,73%
Soliditet 77,14% 71,10% 57,27% 35,56% 40,09% 6,07% 42,97% 42,48% 12,39% 16,26%
Kassalikviditet 473,64% 427,50% 233,04% 116,06% 118,67% 66,95% 86,74% 90,73% 53,96% 43,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...