Visa allt om GN Catering i Umeå AB
Visa allt om GN Catering i Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 16 695 16 140 17 288 16 631 14 316 12 854 12 805 12 067 9 069 8 820
Övrig omsättning 1 016 1 258 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 558 867 2 191 2 021 1 615 611 683 447 679 -59
Resultat efter finansnetto -125 850 2 163 1 982 890 595 664 432 588 -87
Årets resultat 169 1 106 1 257 1 028 338 460 -101 -18 352 -87
Balansräkningar (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 292 120 122 249 275 310 388 360 378 396
Omsättningstillgångar 2 919 3 458 3 539 2 539 1 181 1 053 1 046 657 692 436
Tillgångar 3 211 3 578 3 662 2 788 1 456 1 362 1 434 1 017 1 071 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 158 2 335 1 730 1 173 444 546 87 437 455 103
Obeskattade reserver 0 545 1 120 575 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 13 17 3 18 41 7 12 73
Kortfristiga skulder 1 053 698 800 1 023 909 798 1 307 573 604 656
Skulder och eget kapital 3 211 3 578 3 662 2 788 1 456 1 362 1 434 1 017 1 071 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-07
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 228 102 60 525 344 300 305 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 850 4 710 3 717 3 559 2 951 2 745 3 082 2 878 2 123 2 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 716 1 339 1 196 1 216 904 1 046 1 118 929 800 690
Utdelning till aktieägare 125 400 500 700 300 440 0 200 0 0
Omsättning 17 711 17 398 17 288 16 631 14 316 12 854 12 805 12 067 9 069 8 820
Nyckeltal
Antal anställda 22 22 20 19 15 15 15 17 15 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 759 734 864 875 954 857 854 710 605 882
Personalkostnader per anställd (tkr) 299 277 230 231 246 269 279 230 204 279
Rörelseresultat, EBITDA 575 875 2 214 2 055 1 662 690 787 556 795 45
Nettoomsättningförändring 3,44% -6,64% 3,95% 16,17% 11,37% 0,38% 6,12% 33,06% 2,82% -%
Du Pont-modellen 18,44% 24,23% 59,83% 72,49% 110,92% 44,86% 47,63% 44,15% 63,40% -7,10%
Vinstmarginal 3,55% 5,37% 12,67% 12,15% 11,28% 4,75% 5,33% 3,72% 7,49% -0,67%
Bruttovinstmarginal 50,79% 47,92% 51,28% 51,43% 50,35% 49,67% 53,04% 49,91% 54,98% 41,90%
Rörelsekapital/omsättning 11,18% 17,10% 15,84% 9,12% 1,90% 1,98% -2,04% 0,70% 0,97% -2,49%
Soliditet 67,21% 77,14% 71,10% 57,27% 35,56% 40,09% 6,07% 42,97% 42,48% 12,39%
Kassalikviditet 264,01% 473,64% 427,50% 233,04% 116,06% 118,67% 66,95% 86,74% 90,73% 53,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...