Visa allt om MaxTand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 418 1 320 1 184 1 261 1 128 1 186 1 470 924 1 340 1 978
Övrig omsättning - 18 96 28 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 107 35 34 100 27 -6 59 54 175 108
Resultat efter finansnetto 106 29 24 82 -13 -56 32 41 161 93
Årets resultat 65 13 9 41 -4 2 19 29 83 46
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 8 10 16 32 49 104 78 126 172
Omsättningstillgångar 512 419 529 644 788 965 1 300 488 608 765
Tillgångar 517 427 539 659 819 1 014 1 404 566 735 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 156 163 194 153 157 154 155 211 178
Obeskattade reserver 70 49 39 30 8 22 86 85 89 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 103 54 195 280 555 705 996 238 267 412
Kortfristiga skulder 137 167 141 154 103 130 168 88 168 300
Skulder och eget kapital 517 427 539 659 819 1 014 1 404 566 735 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 302 375 451 127 246 593
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 410 429 391 394 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 171 180 174 143 129 170 188 79 161 236
Utdelning till aktieägare 60 15 20 40 0 0 0 20 85 50
Omsättning 1 418 1 338 1 280 1 289 1 128 1 186 1 470 924 1 340 1 978
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 709 660 592 631 564 593 735 462 670 989
Personalkostnader per anställd (tkr) 302 315 291 283 223 279 333 111 210 428
Rörelseresultat, EBITDA 110 38 52 116 44 49 111 102 229 160
Nettoomsättningförändring 7,42% 11,49% -6,11% 11,79% -4,89% -19,32% 59,09% -31,04% -32,25% -%
Du Pont-modellen 20,70% 8,20% 6,68% 16,24% 4,15% -0,39% 4,42% 9,89% 24,08% 11,53%
Vinstmarginal 7,55% 2,65% 3,04% 8,49% 3,01% -0,34% 4,22% 6,06% 13,21% 5,46%
Bruttovinstmarginal 81,24% 82,12% 78,46% 85,41% 80,32% 81,45% 80,48% 69,26% 75,97% 72,65%
Rörelsekapital/omsättning 26,45% 19,09% 32,77% 38,86% 60,73% 70,40% 77,01% 43,29% 32,84% 23,51%
Soliditet 50,60% 45,48% 35,57% 32,79% 19,40% 17,08% 15,38% 38,20% 37,43% 22,53%
Kassalikviditet 321,17% 202,99% 321,99% 342,86% 678,64% 681,54% 717,26% 463,64% 309,52% 230,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...