Visa allt om MaxTand AB
Visa allt om MaxTand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 134 1 418 1 320 1 184 1 261 1 128 1 186 1 470 924 1 340
Övrig omsättning - - 18 96 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 107 35 34 100 27 -6 59 54 175
Resultat efter finansnetto -20 106 29 24 82 -13 -56 32 41 161
Årets resultat -13 65 13 9 41 -4 2 19 29 83
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 8 10 16 32 49 104 78 126
Omsättningstillgångar 420 512 419 529 644 788 965 1 300 488 608
Tillgångar 423 517 427 539 659 819 1 014 1 404 566 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 207 156 163 194 153 157 154 155 211
Obeskattade reserver 61 70 49 39 30 8 22 86 85 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 106 103 54 195 280 555 705 996 238 267
Kortfristiga skulder 120 137 167 141 154 103 130 168 88 168
Skulder och eget kapital 423 517 427 539 659 819 1 014 1 404 566 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 302 375 451 127 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 383 410 429 391 394 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 171 180 174 143 129 170 188 79 161
Utdelning till aktieägare 0 60 15 20 40 0 0 0 20 85
Omsättning 1 134 1 418 1 338 1 280 1 289 1 128 1 186 1 470 924 1 340
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 134 709 660 592 631 564 593 735 462 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 302 315 291 283 223 279 333 111 210
Rörelseresultat, EBITDA -12 110 38 52 116 44 49 111 102 229
Nettoomsättningförändring -20,03% 7,42% 11,49% -6,11% 11,79% -4,89% -19,32% 59,09% -31,04% -%
Du Pont-modellen -3,55% 20,70% 8,20% 6,68% 16,24% 4,15% -0,39% 4,42% 9,89% 24,08%
Vinstmarginal -1,32% 7,55% 2,65% 3,04% 8,49% 3,01% -0,34% 4,22% 6,06% 13,21%
Bruttovinstmarginal 80,69% 81,24% 82,12% 78,46% 85,41% 80,32% 81,45% 80,48% 69,26% 75,97%
Rörelsekapital/omsättning 26,46% 26,45% 19,09% 32,77% 38,86% 60,73% 70,40% 77,01% 43,29% 32,84%
Soliditet 42,93% 50,60% 45,48% 35,57% 32,79% 19,40% 17,08% 15,38% 38,20% 37,43%
Kassalikviditet 282,50% 321,17% 202,99% 321,99% 342,86% 678,64% 681,54% 717,26% 463,64% 309,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...