Visa allt om AB Verax
Visa allt om AB Verax

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 406 368 324 509 385 625 521 843 435 553
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 22 -48 59 54 -20 -29 -82 103 104
Resultat efter finansnetto 13 -4 -77 39 31 -31 -42 -98 88 87
Årets resultat 13 -4 -77 39 31 -31 -42 -98 88 87
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 8 14 28 43 24 25
Omsättningstillgångar 48 59 61 144 65 56 74 87 155 35
Tillgångar 48 59 61 146 73 70 102 129 178 60
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -194 -207 -203 -126 -165 -196 -165 -123 -24 -112
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 7 63 8 15 0 0
Kortfristiga skulder 242 266 264 272 230 203 259 238 203 173
Skulder och eget kapital 48 59 61 146 73 70 102 129 178 60
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 6
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 167 127 130 168 99 231 229 421 155 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 75 57 61 69 52 112 94 145 53 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 406 368 324 509 385 625 521 843 435 553
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 406 368 324 509 385 625 521 422 218 277
Personalkostnader per anställd (tkr) 241 184 203 249 161 343 328 291 110 130
Rörelseresultat, EBITDA 43 22 -46 65 60 -7 -14 -69 110 111
Nettoomsättningförändring 10,33% 13,58% -36,35% 32,21% -38,40% 19,96% -38,20% 93,79% -21,34% -%
Du Pont-modellen 89,58% 40,68% -78,69% 46,58% 79,45% -28,57% -19,61% -63,57% 57,87% 173,33%
Vinstmarginal 10,59% 6,52% -14,81% 13,36% 15,06% -3,20% -3,84% -9,73% 23,68% 18,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,47% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -47,78% -56,25% -62,65% -25,15% -42,86% -23,52% -35,51% -17,91% -11,03% -24,95%
Soliditet -404,17% -350,85% -332,79% -86,30% -226,03% -280,00% -161,76% -95,35% -13,48% -186,67%
Kassalikviditet 19,83% 22,18% 23,11% 52,94% 28,26% 27,59% 22,78% 25,21% 57,14% 12,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...