Visa allt om Agrofuel Sweden AB
Visa allt om Agrofuel Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 151 - - - 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 151 -38 -36 -40 -18 -138 -102 -36 -20
Resultat efter finansnetto -9 151 -38 -36 -40 -19 -146 -111 -36 -20
Årets resultat -9 151 -38 -36 -40 -19 -146 -111 -36 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 90 115 141 167 193 218 52 59
Omsättningstillgångar 0 8 24 46 59 100 98 85 29 65
Tillgångar 0 8 114 161 200 267 291 303 81 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 -186 -337 -299 -262 -222 -203 -57 54 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 182 384 393 395 412 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 12 67 67 67 77 494 360 27 69
Skulder och eget kapital 0 8 114 161 200 267 291 303 81 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 151 0 0 0 150 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 151 -12 -10 -14 8 -112 -76 -29 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -2 325,00% -295,61% -185,71% -131,00% -83,15% -69,76% -18,81% 66,67% 44,35%
Kassalikviditet -% 66,67% 35,82% 68,66% 88,06% 129,87% 19,84% 23,61% 107,41% 94,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...