Visa allt om Alängs Odlingar Aktiebolag
Visa allt om Alängs Odlingar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 186 189 604 280 177 313 189 189 200
Övrig omsättning 176 368 478 501 257 390 383 431 444 439
Rörelseresultat (EBIT) -69 -241 -25 529 -223 -182 -240 -140 -43 46
Resultat efter finansnetto -66 -242 -24 530 -230 -187 -254 -153 -46 42
Årets resultat -66 -242 -24 526 -230 -187 -254 -133 18 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 205 231 158 204 232 280 130 121 145
Omsättningstillgångar 43 541 787 795 282 430 554 443 559 589
Tillgångar 330 746 1 017 952 486 662 834 573 680 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 366 608 632 106 106 13 267 400 422
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 20 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 349 308 295 351 515 770 262 203 74
Kortfristiga skulder 15 32 101 25 28 41 50 43 56 145
Skulder och eget kapital 330 746 1 017 952 486 662 834 573 680 734
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 147 204 191 179 85
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 119 226 225 167 209 164 100 50 147 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 12 66 97 86 85 126 125 136 129 108
Utdelning till aktieägare 170 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Omsättning 208 554 667 1 105 537 567 696 620 633 639
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 32 93 95 604 140 89 157 95 95 100
Personalkostnader per anställd (tkr) 131 102 115 157 108 174 185 174 191 115
Rörelseresultat, EBITDA -64 -190 11 579 -174 -131 -214 -119 -17 66
Nettoomsättningförändring -82,80% -1,59% -68,71% 115,71% 58,19% -43,45% 65,61% 0,00% -5,50% -%
Du Pont-modellen -19,70% -32,04% -2,06% 56,09% -45,27% -27,19% -28,54% -23,73% -5,44% 6,40%
Vinstmarginal -203,12% -128,49% -11,11% 88,41% -78,57% -101,69% -76,04% -71,96% -19,58% 23,50%
Bruttovinstmarginal -40,62% 5,91% 13,23% 90,56% 29,64% 64,41% 36,10% 56,61% 89,42% 60,50%
Rörelsekapital/omsättning 87,50% 273,66% 362,96% 127,48% 90,71% 219,77% 161,02% 211,64% 266,14% 222,00%
Soliditet 90,91% 49,06% 59,78% 66,39% 21,81% 16,01% 1,56% 46,60% 60,94% 66,62%
Kassalikviditet 246,67% 1 531,25% 591,09% 2 296,00% 253,57% 341,46% 538,00% 195,35% 389,29% 213,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...