Visa allt om 3A Training AB
Visa allt om 3A Training AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 302 2 061 2 468 2 340 2 168 2 211 1 961 2 312 2 651 2 504
Övrig omsättning 20 11 3 - 45 36 26 - 5 25
Rörelseresultat (EBIT) 3 15 34 72 35 61 17 75 -94 -50
Resultat efter finansnetto 1 7 16 18 8 32 -25 26 -125 -7
Årets resultat 1 7 16 10 8 16 -17 17 -111 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 30 190 334 502 379 529 713 481 561
Omsättningstillgångar 148 195 417 403 421 366 379 294 381 363
Tillgångar 189 225 606 738 923 745 908 1 007 862 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 142 150 128 119 116 100 123 107 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 69 144 219 294 300 232 180 275
Kortfristiga skulder 42 82 389 464 585 336 509 653 576 431
Skulder och eget kapital 189 225 606 738 923 745 908 1 007 862 923
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 269 243 225 238 147 236 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 126 855 1 073 731 660 691 568 756 924 831
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 38 276 354 333 328 331 314 396 497 437
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 322 2 072 2 471 2 340 2 213 2 247 1 987 2 312 2 656 2 529
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 3 3 3 4 3 - 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 302 1 031 823 780 723 553 654 - 530 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 566 478 445 411 313 374 - 334 322
Rörelseresultat, EBITDA 7 191 190 209 144 228 186 188 65 82
Nettoomsättningförändring -85,35% -16,49% 5,47% 7,93% -1,94% 12,75% -15,18% -12,79% 5,87% -%
Du Pont-modellen 1,59% 6,67% 5,61% 9,76% 3,79% 8,19% 1,87% 7,55% -10,09% 2,49%
Vinstmarginal 0,99% 0,73% 1,38% 3,08% 1,61% 2,76% 0,87% 3,29% -3,28% 0,92%
Bruttovinstmarginal 86,42% 83,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,52% 84,17% 85,59% 83,87%
Rörelsekapital/omsättning 35,10% 5,48% 1,13% -2,61% -7,56% 1,36% -6,63% -15,53% -7,36% -2,72%
Soliditet 78,31% 63,11% 24,75% 17,34% 12,89% 15,57% 11,01% 12,21% 12,41% 23,73%
Kassalikviditet 242,86% 237,80% 96,92% 76,08% 68,55% 102,98% 68,57% 40,43% 57,47% 72,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...