Visa allt om KLI Mäkleri AB
Visa allt om KLI Mäkleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 46 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 0 -1 0 0 -5 0 0 -5 0
Resultat efter finansnetto 747 0 -1 0 0 -5 0 0 -5 -12
Årets resultat 747 0 -1 0 0 -5 0 0 -5 -12
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 204 204 204 204 204 204 204 204 251
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Tillgångar 204 204 204 204 204 204 209 209 204 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 -675 -675 -674 -674 -674 -669 -670 -669 -664
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 92 138 138 138 138 138 138 138 138 138
Långfristiga skulder 0 497 497 497 497 497 497 497 497 491
Kortfristiga skulder 40 244 244 243 243 243 243 243 238 286
Skulder och eget kapital 204 204 204 204 204 204 209 209 204 251
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 16 0 -1 0 0 -5 0 0 -5 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 35,29% -330,88% -330,88% -330,39% -330,39% -330,39% -320,10% -320,57% -327,94% -264,54%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,06% 2,06% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...